Nyheter

KommunevåpenKommunestyret i Folldal vedtok 16.november å utsette behandling av saken og legge alkoholpolitisk handlingsplan 2017-2020 ut på høring. Planen legges ut på høring i 6 uker. Alkoholpolitisk handlingsplan handler bare om alkoholpolitikken og løyvepolitikken.

 

Ruspolitisk plan med handlingsprogram vil bli behandlet som egen sak i 2018.

22.11.2017

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Folldal kommune har for andre året registrert seg slik at det kan søkes om barnefattigdomsmidler for tiltak for barn og unge i kommunen.

  

Søknadsfrist er 08. desember.  

 

22.11.2017

VannmålerAvlesning av vannmålere er forbundet med mye administrasjon, ressursbruk og kostnader knyttet til utsendelse av kort og mottak/innlegging av avlesninger. Folldal kommune vil nå gjøre avlesningsprosessen enklere, ved at det tradisjonelle avlesningskortet erstattes med et SMS varsel som mottakeren svarer på, og da kun med avlest målerstand. I tillegg til at prosessen blir enklere og mer effektiv, håper vi innbyggerne vil oppleve en mer moderne prosess og økt servicegrad fra kommunen.

20.11.2017

Forsidetegning 2017Bladet koster kr 100,-, og kan kjøpes hos Joker Dalholen, Joker Folldal, Huset med det rare i, Monas Kvist og Kvast, Prix og Solhellinga i tillegg til på servicekontoret. Bladet selges også på Alvdal Bok- og Papirhandel og Tynset Bokhandel.

 

Det er også mulig å få bladet tilsendt, men da kommer det et tillegg for porto. For bestilling: send mail til postmottak@folldal.kommune.no eller ring 62491000

20.11.2017

Ledig stillingFolldal kommune søker avdelingsleder til hjemmetjenesten. Er du sykepleier med lederutdanning og/eller erfaring er du velkommen som søker på stillingen.

Les mer

10.11.2017