Nyheter

planerKommunestyret har i sak nr. 16/17 vedtatt endring av reguleringsplan R12.

 

Vedtaket kan i hht. plan- og bygningslovens §§ 1-9 påklages. Evt. klage skal framsettes skriftlig og rettes til kommunen. Frist for klage er tre uker etter kunngjøring.

Samlet saksfremstilling 

 

26.05.2017

InvitasjonAlle som har flyttet til Folldal eller som ønsker å bli bedre kjent med kommunen ønskes velkommen til en "bli kjent dag".

 

Oppmøte på buss ved Folldal skole-og flerbrukshus lørdag 10. juni kl. 12.00.

Påmelding til servicekontoret innen 6. juni enten per epost eller telefon 62491000.

 

Invitasjon 

 

 

 

 

 

26.05.2017

bok3Folldal bibliotek holder stengt mandag 29. mai, tirsdag 30. mai og onsdag 31. mai.

26.05.2017

Stolpejakten brosjyreBrosjyren for stolpejakten 2017 er på vei ut i alles postkasser i Folldal i løpet av de nærmeste dagene. 1. juni åpner kartløsningen, og alle stolpene skal være på plass til da! Du kan laste ned appen og registrere deg, men kartet for Folldal åpnes ikke før 1. juni.

 

Brosjyren vil også bli lagt ut på sentrale steder i Folldal, for de som ikke får den i postkassa (hyttebeboere, turister og andre interesserte)

 

Stolpene i år står på flg. kart; Folldal skole, Grimsbu syd og Sveen-Nygruva. 40 stolper totalt. Stolpejakten i Folldal varer fram til 20. september.

Lykke til med årets jakt!

26.05.2017

Plakat for merkeringsdagen.24. mai er nasjonalparkenes dag. Dagen ble lansert i 1999 av EUROPARC føderasjonen for å feire beskyttede områder i hele Europa. Hvert år markeres og feires dagen for å øke bevisstheten omkring verdiene og fordelene av alle våre beskyttede områder.

24.05.2017