Nyheter

bøker

Biblioteket er dessverre stengt mandag 19.03.

Vi beklager!

19.03.2018

KommunevåpenFolldal kommune ved rådmann har innført ekstraordinær båndtvang fra og med 8. mars til 1. april 2018. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

 

Ekstraordinær båndtvang gjelder nedenfor tregrensa i hele kommunen.

 

Bakgrunnen for vedtaket er store mengder snø som medfører utfordringer for viltet både i forhold til mobilitet og næringsinntak. Jaging av vilt under disse forholdene kan være fatalt. Vi ber alle hundeeiere være sitt ansvar bevisst, og holde hunden sin i bånd eller forsvarlig inngjerdet.

 

Delegert vedtak - ekstraordinær båndtvang i Folldal 2018

 

08.03.2018

Folldal kommune har behov for flere ferievikarer i Enhet for Helse-,Rehabilitering og Omsorg (HRO) Det vil si; Sykehjemmet, kjøkkenet, vaskeriet, hjemmesykepleien, hjemmehjelpen, Miljø- og oppfølgingstjenesten og helsepersonell på legekontoret.

Send søknaden elektronisk her.

 

Ny søknadsfrist er 19. mars.

05.03.2018

Fristen for å levere søknad om midler til kulturformål er 1. april hvert år.
Lag og foreninger søker elektronisk via våre sider:
- Kulturformål - søknad om tilskudd

- Retningslinjer for tildeling av kulturmidler 

 

Evt. spørsmål vedr. kulturmidlene rettes til kulturkonsulent Jens Jørgen Jensen

05.03.2018

pokal folldalsprisenFolldalsprisen er en hederspris som tildeles den eller de personer eller lag som utmerker seg ved å ha gjort en fortjenestefull innsats, kulturelt, sosialt eller ved praktisk arbeid til det beste for bygda og samfunnet. Prisen kan også tildeles personer eller lag som har gjort Folldal kjent utover landet ved god omdømmebygging. Folldalsprisen består av et diplom og et pengebeløp. Se statutter for mer info: Statutter Folldalsprisen

 

Forslag sendes til postmottak eller Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal innen 1. april. Har du noen spørsmål, ta kontakt med kulturkontoret.

05.03.2018