Sosiale tjenester

NAVlogoHos NAV Folldal kan du få hjelp på mange områder, les mer om noen av dem her:

 

 


 

TEMA: 

- Økonomisk stønad 

- Økonomisk rådgivning

- Tjenesten opplysning, råd og veiledning

 

 

Lovverk: 

- Lov om sosiale tjenester i NAV, kap 4

 

 

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold 2015:
- Ungdom

- Sosiale tjenester i NAV-kontoret

Nyheter

logo navNAV er et partnerskap mellom kommunen og staten. NAV Folldal er fra 01.04.18 organisert slik at de statlige tjenestene koordineres fra NAV Nord-Østerdal, de kommunale tjenestene fra Folldal kommune. Les mer

05.04.2018

logo navMandag: 09.00-14.30

Tirsdag: stengt

Onsdag: 09.00-14.30

Torsdag: stengt

Fredag: 09.00-14.30

 

 

12.10.2016

Kontaktinfo NAV

NAV Folldal 

Besøksadresse:

Helsetun

 

Åpningstider 

Mandag: 09.00-14.30

Tirsdag: stengt

Onsdag: 09.00-14.30

Torsdag: stengt

Fredag: 09.00-14.30

 

Tlf 5555 3333 

www.nav.no 

 

Enhetsleder NAV

Brit Kværness 

Tlf 5555 3333

 

Sosialkonsulent

Gro Eli Slemmen

 

Saksbehandler

Anette Streitlien

 

Flyktningkonsulent

Kristin Alstad

Tlf: 47976795