Fagstilling PP-tjenesten for Nord-Østerdal

Ledig stillingKort om stillingen 

PP-tjenesten for Nord-Østerdal har ledig 100 % fast fagstilling fra 01.08.2017.

 

Om tjenesteområdet 

PP-tjenesten for Nord-Østerdal er en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Tynset, Os, Tolga, Alvdal, Folldal, og Rendalen, samt videregående skoler. Tynset kommune er vertskommune.

Les mer hos Tynset kommune og søk elektronisk

Publisert av: Åse Nøkleby Brendryen
07.04.2017