Pressemelding: Årskonferanse NPKL 2017

NPKL- Årskonferansedeltakere 2017 fra Hedmark. Foto: Erlend EggenNorges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer var samlet til årskonferanse i Hardanger 3. – 4. mai 2017.


De 33 medlemskommunene vedtok en strategi hvor visjon og formål er utviklet på basis av de viktige verdiene «Ekte – Bærekraftig – Verdiskapende».
Medlemmene skal bidra til et felles løft for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarven vår, lokal verdiskaping og næringsutvikling. For å kunne fortsette dette viktige arbeidet er vi avhengig av grunnfinansiering slik tilfellet er for de andre aktørene under merkevaren Norges nasjonalparker. Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer er et av myndighetenes viktigste virkemidler for verdiskaping i og rundt våre verneområder!

NPKL- Årskonferansedeltakere 2017 fra Hedmark

Foto: Erlend Eggen
Personer på bildet, fra venstre:

  • Knut Sagbakken, koordinator Vingelen nasjonalparklandsby
  • Lars Erik Hyllvang, ordfører Engerdal kommune og styreleder Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer
  • Katrine Kleiven, næringsutvikler Engerdal kommune
  • Mia Faldmo, daglig leder Destinasjon Femund Engerdal
  • Leif Vingelen, varaordfører Tolga kommune
Publisert av: Åse Nøkleby Brendryen
09.05.2017