Høring av forslag til ny lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende)

Nord-ØsterdalDet kunngjøres med dette at forslag til revidert og felles lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset legges ut til offentlig ettersyn.

 

Politiske organger i ovennevnte kommuner har nylig vedtatt å legge ut forslag til ny lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg til offentlig ettersyn jf. forvaltningslovens § 37.  

Kommunene oppfordrer andre myndigheter, lag, foreninger og organisasjoner, samt andre berørte å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til forslaget.

 

Høringsfrist: 1. august 2017. 

 

Spørsmål om forslaget kan rettes til den enkelte kommune ved følgende personer:

Os kommune – arne.strypet@os.kommune.no

Tolga kommune – tore.skjotskift@tolga.kommune.no

Tynset og Alvdal kommuner - bjorn.magne.brekken@tynset.kommune.no eller         

                                           kurt.fossum@tynset.kommune.no

Folldal kommune – odd.roar.hovde@folldal.kommune.no

Rendalen kommune – stefanie.iversen@rendalen.kommune.no 

 

Eventuelle merknader til forslag til forskrift skal være skriftlig og sendes til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal, eller pr. e-post: postmottak@folldal.kommune.no innen 1. august 2017.

 

Høringsdokumenter: 

Forslag til lokal avløpsforskrift

Høringsparter 

Samlet saksfremstilling 

  

Publisert av: Elise Streitlien Olsen
16.05.2017