Stortings- og sametingsvalget 2017

Stortings- og sametingsvalget 2017

Mandag 11. september 2017 er det Stortings- og sametingsvalg.
Folldal har i tillegg valg søndag 10. september 2017.

 

 

 

Kontaktpersoner i Folldal kommune: 

- Ordfører Hilde Frankmo Tveråen (Tlf. 908 38 059)

- Eva Tørhaug (Tlf 913 52 800)

- Elise Streitlien Olsen (Tlf 404 48 430)

 

 

Stortingsvalget i Folldal kommune:  Valg 2017

- Flyveblad informasjon valg 

 

Aktuelle linker 

Valg.no 

Regelverk 

Folkevalgt.no 

Informasjonsbrosjyrer på flere språk (valg.no)

 

Manntall
Stemmerett 
Manntall 
Stemmerett og manntall (valg.no)
Søknad om innføring i manntallet 2017 (skjema i pdf)

 

Stemmegivning 

Tidligstemmegivning og forhåndsstemmegivning

Forhåndsstemmegivning på institusjon

Ambulerende stemmegivning

Stemmegivning på valgdagen

 

Valglister 

Godkjente partilister - Hedmark

 

Organisering 

Valgstyret

Stemmestyrer 

03.07.2017