Invitasjon til åpen skogdag for alle interesserte i Nord Østerdal

SkogdagTid: lørdag 14. oktober kl. 11.00-14.00

Oppmøtested: Brydalen Fv. 665 v. avkjøringa til Aumdalsveien kl. 11.00 

Tema: Gjødsling av skog, foryngelse og ungskogpleie – med egen orientering om dagens tilskuddsordninger

Invitasjon til skogdag 14. oktober 2017 

  

Publisert av: Åse Nøkleby Brendryen
11.10.2017