Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

plan- og bygningslovenKommunen minner om at alle tiltak som ifølge plan- og bygningslovens § 20-5 er unntatt fra søknadsplikt SKAL meldes inn hit så snart de er ferdigstilt. 

 

Kommunen har siden denne forenklingen trådte i kraft sommeren 2015, registrert få slike tiltak i matrikkelen. Byggesaksavdelingen tror enkelte glemmer eller antar at det er unødvendig å melde inn slike tiltak. Det er derfor riktig å minne om at alle slike tiltak, når de er ferdige, skal meldes inn til kommunen på eget fastsatt skjema. Dette meldingsskjemaet (blankett nr. 5188) finnes under selvbetjeningen på kommunens hjemmeside. Der kan også den elektroniske varianten benyttes.

Hovedregelen er at unntaket gjelder oppføring av frittliggende bygninger på inntil 50 m2 på bebygd eiendom og bygget kan ikke ha rom for varig opphold. Tilbygg på bolighus kan være inntil 15 m2 og heller ikke dette kan ha rom for varig opphold. Rom for varig opphold er vindfang, gang, soverom, kjøkken, stue, bad/WC osv. I tillegg må eventuell reguleringsplan for området eller kommuneplan åpne opp for tiltaket. Det finnes mye nyttig informasjon om slike tiltak på hjemmesiden til direktoratet for byggkvalitet - dibk.no/

 

Publisert av: Elise Streitlien Olsen
24.10.2017