Revidering av kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdelFolldal kommune vil gjerne ha innspill fra publikum til revidering av kommuneplanens arealdel. Frist for innspill er 1. desember 2017. Se planprogrammet for hva kommunen spesielt ønsker innspill på. Alle innspill vil bli vurdert i planprosessen.

Les mer

Publisert av: Åse Nøkleby Brendryen
10.11.2017