Folldal vannverk informerer - nå blir det enklere å sende inn ny vannmålerstand

VannmålerAvlesning av vannmålere er forbundet med mye administrasjon, ressursbruk og kostnader knyttet til utsendelse av kort og mottak/innlegging av avlesninger. Folldal kommune vil nå gjøre avlesningsprosessen enklere, ved at det tradisjonelle avlesningskortet erstattes med et SMS varsel som mottakeren svarer på, og da kun med avlest målerstand. I tillegg til at prosessen blir enklere og mer effektiv, håper vi innbyggerne vil oppleve en mer moderne prosess og økt servicegrad fra kommunen.

Dersom en mottaker ikke er registrert med mobilnummer i telefonregisteret, eller ikke svarer på utsendt SMS, sendes avlesningskortet ut som tidligere til disse.

De som får avlesningskort i posten kan enten returnere dette til servicetorget, eller aller helst registrere sin avlesning i en mobiltilpasset webløsning - https://leseav.no/

Sistnevnte løsning krever innlogging med en unik kode som står på tilsendt kort.

 

Et nyttig tips til dere som ikke oppholder dere der vannmåleren befinner seg når SMS varselet utsendes, er å notere ned målerstanden for bruk når varselet kommer! Dette gjelder mange hytteeiere eller de som er bortreist.

 

Vi håper dette vil gjøre det enklere for den enkelte og at enda flere sender inn opplysningen om vannmålerstand til rett tid. SMS varselet blir utsendt ved nyttår og da med kort frist! 

 

For mer informasjon - les her

 

Publisert av: Elise Streitlien Olsen
21.12.2017