Kunngjøring – ny lokal forskrift om utslipp av avløpsvann

AvløpsvannKommunestyret vedtok 12.10.17 ny lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende). Forskriften er utarbeidet i fellesskap for kommunene Alvdal, Folldal, Os, Tolga, Rendalen og Tynset, med hjemmel i Forurensningsforskriften § 12-6. Ikraftsetting er fra 01.01.18.

 

Link til forskriften: https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2017-10-20-1808 

Publisert av: Åse Nøkleby Brendryen
12.12.2017