Fylkeskommunale vassdragsmidler

Fylkeskommunale vassdragsmidler er en tilskuddsordning som omfatter vassdragsrelaterte tiltak i hele Hedmark.

Ordningen er primært rettet mot tilrettelegging for allmennhetens bruk av vassdrag og vassdragsnære arealer. Årlig avsettes et beløp i størrelsesorden kr. 500 000,- til formålet. Hvem som helst kan søke om støtte. Søknadsfristen er 1. februar. 

 

For nærmere opplysninger, se https://www.hedmark.org/Om-fylkeskommunen/Samferdsel-kulturminner-og-plan/Plan/Fylkeskommunale-vassdragsmidler 

Publisert av: Åse Nøkleby Brendryen
22.12.2017