Ungdataundersøkelsen i Folldal 2018

ungdata_2018På oppdrag fra Folldal kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region øst (KoRus - Øst) en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i kommunen. Undersøkelsen finner sted i skoletiden ved at ungdommene svarer på et spørreskjema via internett. Undersøkelsen foregår i uke 5 til 7, og det tar om lag én time å svare på alle spørsmålene. Ungdom velger selv om de vil være med på undersøkelsen.

 

Les mer; Folldal 2018 - Ungdata

Publisert av: Åse Nøkleby Brendryen
08.01.2018