Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

 Søknadsfrist 15.mars gjelder alle foretak som har husdyr

  • Du må søke elektronisk via Altinn
  • Du kan levere søknaden fra og med 1. mars, som er telledato
  • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars

Det er ikke mulighet til å levere søknad etter at søknadsfristen er gått ut. Dersom du ikke søker innen fristen, får du ikke tilskudd. Vi oppfordrer derfor alle til å søke i god tid før den 15. mars.

Her er link til landbruksdirektoratets nettside for mer informasjon og søknadsskjema: 

 

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/kampanje/arkiv/s%C3%B8k-om-produksjonstilskudd-innen-15.mars

 

Er det behov for hjelp til utfylling av elektronisk søknad, eller spørsmål til søknaden forøvrig - ta kontakt med landbrukskontoret.

Publisert av: Synnøve S. Bakken
05.03.2018