Ferievikarer HRO - ny søknadsfrist

Folldal kommune har behov for flere ferievikarer i Enhet for Helse-,Rehabilitering og Omsorg (HRO) Det vil si; Sykehjemmet, kjøkkenet, vaskeriet, hjemmesykepleien, hjemmehjelpen, Miljø- og oppfølgingstjenesten og helsepersonell på legekontoret.

Send søknaden elektronisk her.

 

Ny søknadsfrist er 19. mars.

Publisert av: Åse Nøkleby Brendryen
05.03.2018