NAV informerer

logo navNAV er et partnerskap mellom kommunen og staten. NAV Folldal er fra 01.04.18 organisert slik at de statlige tjenestene koordineres fra NAV Nord-Østerdal, de kommunale tjenestene fra Folldal kommune. Les mer

NAV er et partnerskap mellom kommunen og staten. NAV Folldal er fra 01.04.18 organisert slik at de statlige tjenestene koordineres fra NAV Nord-Østerdal, de kommunale tjenestene fra Folldal kommune.

 

NAV jobber i hovedsak etter Folketrygdlovens bestemmelser (oppfølging av sykefravær, bistand ved arbeidsledighet mv) og etter Sosialtjenestelovens bestemmelser (økonomisk råd og veiledning, sosialhjelp, kvalifiseringsprogram mv).

NAV Folldal håndterer også saker etter Husbanken sine regler (startlån, bostøtte mv).

NAV Folldal er som hovedregel åpnet for publikum mandag, onsdag og fredag i tiden 09.00 – 14.30. Her kan du få hjelp til selvbetjeningsløsningene, sette opp tid for avtaler, samt få svar på enkle spørsmål.

Vi setter opp møter og avtaler med innbyggere, samarbeidspartnere og næringslivet andre ukedager/andre tider. Fordelen ved avtalte møter er at begge parter er forberedt på saken møtet gjelder.

Dersom du har spørsmål eller ønsker kontakt kan du lettest få tak i oss ved å ringe 55 55 33 33. Ved spørsmål om pensjon ringer du 55 55 33 34. NAV har i tillegg mange selvbetjeningsløsninger som du kan bruke. Flere har også elektronisk oppfølging fra NAV allerede og de kan kontakte saksbehandler direkte ved å bruke dittnav.no.

På nav.no finner du mer informasjon om alle NAV sine tjenester.

Publisert av: Eva Tørhaug
05.04.2018