Barn og familie

 Barn og familie

 

Nyheter

De utrolige åreneOppstart av nytt foreldreveiledningskurs  i Folldal 26. oktober 2016 

Et tilbud til foreldre med barn i alderen 3-6 år (t.o.m. 1. klassinger) 

Mer info; 

- DUÅ kurs oktober 2016 

- DUÅ_Brosjyre og påmeldingsskjema 2016

26.05.2016

Barnehage bokstaver_2Fristen for å søke barnehageplass for 2016/17 er 1. februar.

Her finner du skjema:

- Skjema 2016-17 PDF 

- Skjema 2016-17 Word 

14.01.2016

Ungene i Folldal barnehage var så heldige å få besøk av Snekker Andersen på juleavslutningen. Det var de ansatte i barnehagen som sto for dramatiseringen av juleteateret i år, og de vil med dette få ønske god jul til store og små!

Barnehagen 211215 061
Barnehagen 211215 062
Barnehagen 211215 070
Barnehagen 211215 083
Barnehagen 211215 118

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, § 3 endres fra 1. mai 2015; lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1478

Jf. Forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager; lovdata.no/forskrift/2015-04-17-379 

Som følge av endringer i forskrift har vi foretatt følgende endringer i skjema: 
- Barnehage_søknad om redusert foreldrebetaling

30.06.2015

Barnehagedagen 2015Folldal barnehage inviterer til åpen dag tirsdag 10. mars klokka 10-16.

Klokka 11.00 og 14.00 blir det enkel servering til de som kommer på besøk. Markeringen av dagen vil i hovedsak foregå ute, så kle dere godt!

Les mer: Velkommen til barnehagedagen 

 

Bilder fra dagen: Barnehagedagen 2015

10.03.2015

Frist for å søke barnehageplass for 2015/2016 er 1. februar (hovedopptaket).

Skjema: Barnehagesøknad 2015-16

 

07.01.2015

Alarmtelefonen_jpgAlarmtelefonen for Barn og Unge (116 111) er en gratis nødtelefon for barn og unge. Der møter du voksne mennesker som forstår hvordan du har det, og som bryr seg om at du får det bedre.

 

Nødtelefonen er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet. Les mer: www.116111.no

16.07.2014

fosterbarnIkke alle barn kan bo hjemme. Over 10 000 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag. 9 av 10 barn som ikke kan bo hjemme hos foreldrene sine bor i fosterhjem. I Hedmark trenger vi 80 nye fosterhjem i år. Vil du bety en forskjell i et barns liv?

 

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

06.06.2014

Barneombudet.bmpBarneombudet vil gjerne informere elever og ansatte om barneombudets nettside med nyttig informasjon for barn og unge.

Lenke til www.barneombudet.no 

Et nettsted for barn og ungdom – men også til undervisningen

30.05.2014

Barnehage_2Søknadsfrist for hovedopptaket i Folldal barnehage 2014/2015 er fra i år 1. februar.

 

 Skjema:
 

- Barnehagesøknad 2014-2015 (doc)

- Barnehagesøknad 2014-2015 (pdf)

28.01.2014

FylkesmannenNy vergemålslov trer i kraft 1. juli. Dette innebærer både nytt regelverk og ny organisering. De oppgavene som dagens kommunale overformynderier har, blir overført til landets 18 fylkesmenn. Fylkesmannen i Hedmark blir ny førsteinstans for alle vergemål i Hedmark.

08.05.2013

Ski_aktivitet

I aktivitetsbanken til Utdanningsdirektoratet finner du 244 aktiviteter til inspirasjon og hjelp for å skape en mer aktiv skoledag, barnehagedag - eller aktivitet på fritida:

 

www.udir.no/Fysisk-aktivitet-i-skolen/ 

 

23.01.2013

BarnevernFra og med 1. juni 2012 er Folldal barneverntjeneste en del av et interkommunalt samarbeid mellom Tynset, Alvdal, Tolga, Folldal og Rendalen.

 

Fast kontorplass vil være i 4. etasje i Tynset Rådhus, men barnevernsamarbeidets ansatte vil være tilgjengelig i de ulike kommunene gjennom deltakelse i formelle grupper/utvalg og ut fra den enkelte sak/brukers behov.

 

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet.

01.06.2012

fosterhjem.noNi av ti barn som ikke bor hjemme hos foreldrene sine bor i fosterhjem, og siden 1990 har antallet fosterhjem økt med over 50 prosent i Norge. DD.KK.HH Kronprinsparet stiller seg bak den nasjonale fosterhjemskampanjen «Det er aldri for sent å hjelpe noen på rett vei», der målet er å rekruttere fosterhjem til ungdom mellom 15-17 år.  

(Trykk overskriften for les mer..) 

05.03.2012

telefonsamtaleNAV Folldal kan ikke lengre nåes på tlfnr 62 49 10 60, eller de tidligere direktenummerne. Det nye nummeret er 55 55 33 33

05.12.2011

Kontaktinfo Barn og familie

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

NAV Folldal

Tlf: 5555 3333

E-post  


Felles Barneverntjeneste 

Tynset kommune

Rådhuset

2500 Tynset

Tlf: 62 48 50 00  

 

Helsesøster

Mari Husom 

Tlf: 41424561

 

Sosionom Folldal skole

Hege Brennodden

Tlf: 47979195

 

Enhetsleder Folldal barnehage

Hanna Beate T. Bekken 
Tlf: 47457576

 

Assisterende styrer Folldal barnehage

Gisela Voll Nessa

Tlf: 47478807

 

Avdelinger: 

Furustua Tlf: 40027960

Furutoppen Tlf: 40027961

 

Bjørkekroken Tlf:40027962
Grankvisten Tlf:40027963

Soltoppen Tlf: 47474097

 

Gudbrandsdal krisesenter 

Telefon: 61 27 92 20

Mobil: 41 48 12 20

 

Når du ringer kan du være anonym hvis du ønsker det.

 

E-post: post@gudbrandsdal-krisesenter.no

 

gudbrandsdal-krisesenter.no/