Skole og utdanning

 Folldal skole 170513_2

 

Opplæringsloven regulerer virksomheten. Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og har rett til en gratis offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med loven og den forskrifter. Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev, og skje i samarbeid med foreldrene.

Nyheter

FolldalstreffBarne- og ungdomsteamet (BUT) i Folldal kommune ønsker å treffe dere som går på videregående skole, bor på hybel og er fra Folldal. Vi inviterer derfor til sosialt samvær og uformell prat:

- Onsdag 4.oktober 2017 kl. 19.00 på Paradiso restaurant (Amfi) 

 

Påmelding innen mandag 2. oktober.

Les mer: Invitasjon til Folldalstreff 04.10.17

12.09.2017

Skolestart 21. augustDet nærmer seg skolestart ved Folldal skole; 21. august kl 08.45 ringer det inn.

Husk å bestille skolefrukt og skolemelk i tide til de elevene som vil ha;

- www.skolefrukt.no

- www.skolelyst.no (skolemelk)

- Skolerute Folldal 2017-2018 

- Skoleskyss Hedmark trafikk

07.08.2017

Vedlagt vil dere finne informasjonsmateriell knyttet til klagebehandling av standpunktkarakterer 2017. I tillegg har vi lagt ved et skjema som skal benyttes ved innsendelse av klager.  

- Informasjon til elever 2016-2017

- Klageskjema- bokmål 

 

Materiellet er også å finne på Fylkesmannens hjemmeside

https://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Barnehage-og-opplaring/

 

05.05.2017

Dine30Folkehelsekampanjen "Sykle til VM" er i gang. Sykkel-VM vil ha flere hverdagsyklister og vil at de skal ha det morsomt mens de beveger seg. Last ned mobilappen "Sykle til VM" og bli med! Hver uke er det nye GPS-punkter og nye premier.

 

Les mer på www.bergen2017.no

20.04.2017

Folldalstreff for hybelungdomOnsdag 5. oktober arrangerte BUT (Barne-og ungdomsteamet i Folldal kommune) Folldalstreff eller pizzakveld, som vi også kaller det. Dette er et treff for folldalsungdom som går på videregående og bor på hybel. 26 trivelige ungdommer fra Folldal deltok på treffet.

 

Hensikten med treffet er å samle hybelungdommene fra Folldal for å vise at vi fortsatt bryr oss om hvordan de har det, gi de noe informasjon ulike tilbud/tjenester og nyttige tips i hybelhverdagen. I tillegg er det en sosial og hyggelig sammenkomst.

(Les mer og se flere bilder)

 

06.10.2016

skolebussenFra uke 42 vil all skoleskyss ha avgang fra skolen kl. 14.35

28.09.2016

Norskundervisning inntil 20 t/u på dagtid. Se timeplan på skolens

kommunale nettside www.tynset.kommune.no /skole og utdanning

                                  

Undervisningen følger skoleruta for Tynset - Alvdal- Tolga- Folldal kommune.

 

Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket, studenter, nordiske borgere, au pair og andre med midlertidig opphold har ikke rett til gratis undervisning. Denne må kursdeltakerne betale selv, eventuelt i samarbeid med sin arbeidsgiver.

 

Fra høst 2016 endrer vi undervisningsperiode fra halvårssemester til kurs med varighet à 3 måneder. Per kurs kr 2 800,- for elever som ikke har «rett og plikt» til norsk og samfunnskunnskapsundervisning etter Introduksjonsloven. Kursdeltakeren må selv betale for arbeidsbok og tekstbok.

 

Kursstart skoleåret 2016-2017:  22.08.16,  01.12. 16 og 01.03. 17. 

For påmelding, kontakt Tynset kommune.

 

Personer med rett og plikt til norsk- og samfunnskunnskapsundervisning må kontakte sin bostedskommune for påmelding. Kommunen dekker opplæringskostnader etter Introduksjonsloven. 

For påmelding, kontakt kommunen du bor i!  

Gry-Elisabeth Nergård  tlf. 479 76 795,
e-post: Gry-Elisabeth.Nergard@folldal.kommune.no 

 

Les mer: Norskundervisning 2016- 2017 Tynset- Tolga- Alvdal-Folldal

24.08.2016

Skolestart_HFK

Mandag 22. august, kl 08.45 er det skolestart ved Folldal skole, og vi ønsker 174 elever vel møtt til nytt skoleår!
Spesielt ønsker vi velkommen til 13 nye 1. klassinger.

 

Busstider: 

- Atnbrufossen-Folldal (rute 956)

- Nybu (Grimsbu) - Folldal (rute 964)

- Bergseng (Dalholen) - Folldal - Tynset (rute 971)

 

- Skolerute Hedmark 2016-2017

17.08.2016

NRK har lagt ut mye nyttig informasjon om valget og andre temaer, tilpasset skolealder. Ta en titt her:

- www.nrk.no/skole/ 

- www.facebook.com/nrkskole

31.08.2015

ungdata_2De fleste ungdommer i Folldal trives bra.-
I arbeidet med kartlegging av oppvekstmiljøet i Folldal, har kommunen gjennomført «Ungdata»-undersøkelsen blant elevene på ungdomsskolen. Ungdommene i Folldal skiller seg ikke nevneverdig fra ungdommer i andre kommuner som har gjennomført UngData, og det generelle bildet er et positivt og aktivt ungdomsmiljø, men med noen utfordringer som vi lokalt i Folldal må jobbe sammen for å løse.

 

Les mer; Positivt og aktivt ungdomsmiljø i Folldal

 

- Folldal 2015 - Nøkkeltall 

- Folldal 2015 - Svarfordeling 

- Folldal 2015 - Kjønn 

01.06.2015

Barneombudet.bmpBarneombudet vil gjerne informere elever og ansatte om barneombudets nettside med nyttig informasjon for barn og unge.

Lenke til www.barneombudet.no 

Et nettsted for barn og ungdom – men også til undervisningen

30.05.2014

Trygg Trafikk.bmpMange foreldre spør korleis dei kan hjelpe eigne born med sykkelopplæringa. Trygg Trafikk har fleire filmar som er nyttig å vise til i så måte:
"Sykkelopplæring - foreldrefilm om sykkelsjekk" viser påbode utstyr på sykkel, innstilling av rett setehøgde og justering av bremser.

"Sykkelopplæring - foreldrefilm om praktiske øvelser" gjev enkle tips til øvingar med borna i trygge omgjevnader og ute i trafikken.

"Sykle sammen" viser kvifor det er viktig at vaksne syklar mykje saman med born før dei kan sykle i trafikken åleine.

Les mer hos Trygg Trafikk

09.05.2014

 

norsk undervisningGå inn  her. Her får du svar på:

- Hvordan melder jeg meg opp?

- Når kan jeg ta norskprøven?

- Hva koster norskprøven?

- Hvor kan jeg ta norskprøven?

07.04.2014

Ski_aktivitet

I aktivitetsbanken til Utdanningsdirektoratet finner du 244 aktiviteter til inspirasjon og hjelp for å skape en mer aktiv skoledag, barnehagedag - eller aktivitet på fritida:

 

www.udir.no/Fysisk-aktivitet-i-skolen/ 

 

23.01.2013

Foreldre trenger god informasjon om regelverket i grunnskolen.

 

Her finner du informasjon; regelverk til foreldre 

udir-logo

Hilsen Utdanningsdirektoratet
http://www.utdanningsdirektoratet.no
www.facebook.com/utdanningsdirektoratet
www.twitter.com/udir 

 

09.11.2012

Kontaktinfo - skole og utdanning

Telefontid servicekontor

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak

 

Rektor Folldal skole

Stian Tørhaug

Tlf 916 11 211

 

Inspektør

Bente Kristoffersen

Tlf 952 11 553

 

Kontor Folldal skole

(Mandag og torsdag)

e-post

Tlf 62491000

 

Ansatte ved skolen 

 

Postadresse: 

Folldal kommune
Folldal skole

Gruvvegen 7

2580 Folldal

 

Besøksadresse; 

Folldalsvegen 2793

2580 Folldal

Skoleruta