Skole og utdanning

 Folldal skole 170513_2

 

Opplæringsloven regulerer virksomheten. Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og har rett til en gratis offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med loven og den forskrifter. Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev, og skje i samarbeid med foreldrene.

Nyheter

Vinnere av SMART-oppgavenÅrets 8. klasse ved Folldal skole deltok med tre grupper i årets smartmesse, som er en del av den årlige summessen i fjellregionen: www.skapendeungdom.no

Fokus i år var forbruk og miljø, og i den anledning må vi tenke SMART hvis vi vil at de som kommer etter oss skal ha det like bra som oss.   
 

På bakgrunn av det som står ovenfor, skulle elevene tenke at de var grundere som skulle lansere et nytt produkt eller en ny tjeneste på markedet. Den nye varen eller tjenesten skulle være noe som kunne bidra til å redusere vårt forbruk. I smartkonkurransen premieres de tre beste ideene, og Folldal skole stakk av med både første- og andreplassen.

08.02.2018

ungdata_2018På oppdrag fra Folldal kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region øst (KoRus - Øst) en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i kommunen. Undersøkelsen finner sted i skoletiden ved at ungdommene svarer på et spørreskjema via internett. Undersøkelsen foregår i uke 5 til 7, og det tar om lag én time å svare på alle spørsmålene. Ungdom velger selv om de vil være med på undersøkelsen.

 

Les mer; Folldal 2018 - Ungdata

08.01.2018

 

Kultur for læring 15. august deltok alle ansatte ved skolene i Nord-Østerdal på felles fagdag om Kultur for læring. Professor Thomas Nordahl la fram resultater fra første runde med kartleggings-undersøkelser og knyttet Kultur for læring til internasjonal forskning om forbedringsarbeid.

 

4. oktober gjennomførte vi dette skoleårets første nettverkssamling på Tynset. Lars Myhr foreleste om forventninger og profesjonelle læringsfellesskap. Alle skolene i N-Ø møtte med sine ressursgrupper, PPT og skoleeier var representert. Neste samling er 20. november.

Skolene arbeidet i vår med analyse av egne data og utvikling av tiltak i for kollektiv kompetanseutvikling. Arbeidet er samlet og skal presenteres i en felles katalog i Kultur for læring. Dette viser hvilke områder skolene jobber med, for å legge til rette for et bedre læringsmiljø for elevene våre.

 

Skolens satsingsområder: 

- Presentasjon av skolen - Folldal skole

 
17.10.2017

Skolestart 21. augustDet nærmer seg skolestart ved Folldal skole; 21. august kl 08.45 ringer det inn.

Husk å bestille skolefrukt og skolemelk i tide til de elevene som vil ha;

- www.skolefrukt.no

- www.skolelyst.no (skolemelk)

- Skolerute Folldal 2017-2018 

- Skoleskyss Hedmark trafikk

07.08.2017

ungdata_2De fleste ungdommer i Folldal trives bra.-
I arbeidet med kartlegging av oppvekstmiljøet i Folldal, har kommunen gjennomført «Ungdata»-undersøkelsen blant elevene på ungdomsskolen. Ungdommene i Folldal skiller seg ikke nevneverdig fra ungdommer i andre kommuner som har gjennomført UngData, og det generelle bildet er et positivt og aktivt ungdomsmiljø, men med noen utfordringer som vi lokalt i Folldal må jobbe sammen for å løse.

 

Les mer; Positivt og aktivt ungdomsmiljø i Folldal

 

- Folldal 2015 - Nøkkeltall 

- Folldal 2015 - Svarfordeling 

- Folldal 2015 - Kjønn 

01.06.2015

Trygg Trafikk.bmpMange foreldre spør korleis dei kan hjelpe eigne born med sykkelopplæringa. Trygg Trafikk har fleire filmar som er nyttig å vise til i så måte:
"Sykkelopplæring - foreldrefilm om sykkelsjekk" viser påbode utstyr på sykkel, innstilling av rett setehøgde og justering av bremser.

"Sykkelopplæring - foreldrefilm om praktiske øvelser" gjev enkle tips til øvingar med borna i trygge omgjevnader og ute i trafikken.

"Sykle sammen" viser kvifor det er viktig at vaksne syklar mykje saman med born før dei kan sykle i trafikken åleine.

Les mer hos Trygg Trafikk

09.05.2014

 

norsk undervisningGå inn  her. Her får du svar på:

- Hvordan melder jeg meg opp?

- Når kan jeg ta norskprøven?

- Hva koster norskprøven?

- Hvor kan jeg ta norskprøven?

07.04.2014

Ski_aktivitet

I aktivitetsbanken til Utdanningsdirektoratet finner du 244 aktiviteter til inspirasjon og hjelp for å skape en mer aktiv skoledag, barnehagedag - eller aktivitet på fritida:

 

www.udir.no/Fysisk-aktivitet-i-skolen/ 

 

23.01.2013

Foreldre trenger god informasjon om regelverket i grunnskolen.

 

Her finner du informasjon; regelverk til foreldre 

udir-logo

Hilsen Utdanningsdirektoratet
http://www.utdanningsdirektoratet.no
www.facebook.com/utdanningsdirektoratet
www.twitter.com/udir 

 

09.11.2012

Kontaktinfo - skole og utdanning

Telefontid servicekontor

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak

 

Rektor Folldal skole

Stian Tørhaug

Tlf 916 11 211

 

Inspektør

Bente Kristoffersen

Tlf 952 11 553

 

Kulturskolerektor

Arne Olav Vårtun

Tlf 907 57 331

 

Kontor Folldal skole

(Mandag og torsdag)

e-post

Tlf 62491000

 

Ansatte ved skolen 

 

Postadresse: 

Folldal skole

Gruvvegen 7

2580 Folldal

 

Besøksadresse; 

Folldalsvegen 2793

2580 Folldal