Økonomi, skatt og avgifter

Økonomi

Fastsetting av skatt for personer og foretak gjøres av Skatteetaten som er et statlig kontor med tlf. 800 80 000. Skatteetaten for Nord-Østerdal har kontor på Tynset.

 

Kommunen har ansvar for innkrevingen av skatten. Spørsmål vedr. dette kan rettes til Skatteoppkreveren i Folldal kommune; Kai Enget

 

Kommunen har ansvar for fastsetting av eiendomsskatt.  Les mer om eiendomsskatt i eget punkt.

 

For spørsmål vedr. fakturaer og grunnlag, er det best om du henvender deg til den enheten som leverer tjenesten.

Nyheter

Kommunevåpen 1På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2018 (k-sak 47/17), og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i minst 3 uker.

Les mer: Kunngjøring; Utleggelse av eiendomsskatteliste 2018

 

Skattelisten legges ut på servicekontoret, biblioteket og på kommunens nettside;

 

Skatteliste 2018 - alle eiendommer i Folldal

Skatteliste 2018 - eiendommer med fritak for eiendomsskatt i Folldal

26.02.2018

EiendomsskattPå bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2017 (k-sak 61/16), og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i minst 3 uker.

Les mer:  Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskatteliste 2017

 

Skattelisten legges ut på servicekontoret, biblioteket og på kommunens nettside;

Skatteliste 2017 - alle eiendommer i Folldal

Skatteliste 2017 - eiendommer med fritak for eiendomsskatt i Folldal

27.02.2017

Egenandeler fysioterapi Regjeringa har vedtatt å innføre egenandel for fysioterapi for alle fra 01.01.17. Unntak for barn under 16 år, personer med yrkesskade og personer innlagt i institusjon. Dette er uavhengig av om fysioterapeuten er ansatt eller har driftsavtale med kommunen.

 

Hvor stor egenandelen blir er avhengig av behandlingstid og –type.  Egenandel på fysioterapi inngår i frikort 2-ordninga og egenandelstaket blir i 2017 på 1990 kr.

Frikort 2 blir tilsendt automatisk innen 3 uker etter at egenandelstaket er nådd. Evt. overskytende beløp blir automatisk tilbakebetalt

03.01.2017

e-FakturaFolldal kommune tilbyr nå EHF / e-Faktura.

Påmelding skjer i hver enkelt sin nettbank. Bruk kundenummer som e-Fakturareferanse (finn nr på siste faktura). 

e-Faktura kan kombineres med avtalegiro.

 

18.12.2015

Vanngebyrene beregnes etter sjølkostprinsippet, som betyr at alle utgifter fordeles på alle abonnentene. I forhold til bl.a. reglene om sjølkost er det nødvendig med en gebyrberegning mest mulig basert på faktisk forbruk. Det mest eksakte er å installere vannmåler, men det er av tekniske årsaker ikke alltid mulig.

 

På bakgrunn av dette vedtok kommunestyret enkelte endringer i gebyrregulativet for vannforsyning med virkning fra 01.01.15. I korte trekk går endringene ut på at:

 

-          Driftsbygninger i landbruket skal enten beregnes etter målt forbruk eller etter registrert dyretall. Der det ikke er dyr faller gebyret bort

 

-          Det innføres en generell næringssats som omfatter all type næringsvirksomhet som har kommunal vannforsyning. Næringssatsen settes til 70 % av til enhver tid gjeldende gebyrer

 

For aktuelle abonnenter vil endringene framkomme av fakturaen for kommunale eiendomsgebyrer som sendes ut i disse dager.

Enhet for teknisk, landbruk og utvikling  

13.03.2015