Økonomi, skatt og avgifter

Økonomi

Fastsetting av skatt for personer og foretak gjøres av Skatteetaten som er et statlig kontor med tlf. 800 80 000. Skatteetaten for Nord-Østerdal har kontor på Tynset.

 

Kommunen har ansvar for innkrevingen av skatten. Spørsmål vedr. dette kan rettes til Skatteoppkreveren i Folldal kommune; Kai Enget

 

Kommunen har ansvar for fastsetting av eiendomsskatt.  Les mer om eiendomsskatt i eget punkt.

 

For spørsmål vedr. fakturaer og grunnlag, er det best om du henvender deg til den enheten som leverer tjenesten.

Nyheter

EiendomsskattPå bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2017 (k-sak 61/16), og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i minst 3 uker.

Les mer:  Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskatteliste 2017

 

Skattelisten legges ut på servicekontoret, biblioteket og på kommunens nettside;

Skatteliste 2017 - alle eiendommer i Folldal

Skatteliste 2017 - eiendommer med fritak for eiendomsskatt i Folldal

27.02.2017

Egenandeler fysioterapi Regjeringa har vedtatt å innføre egenandel for fysioterapi for alle fra 01.01.17. Unntak for barn under 16 år, personer med yrkesskade og personer innlagt i institusjon. Dette er uavhengig av om fysioterapeuten er ansatt eller har driftsavtale med kommunen.

 

Hvor stor egenandelen blir er avhengig av behandlingstid og –type.  Egenandel på fysioterapi inngår i frikort 2-ordninga og egenandelstaket blir i 2017 på 1990 kr.

Frikort 2 blir tilsendt automatisk innen 3 uker etter at egenandelstaket er nådd. Evt. overskytende beløp blir automatisk tilbakebetalt

03.01.2017

hyttePå bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2016 (k-sak 57/15) , og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i 3 uker.

Les mer: Kunngjøring 2016 

 

Skattelisten legges ut på servicekontoret, biblioteket og på kommunens nettside;

Skatteliste 2016 - alle eiendommer i Folldal

Skatteliste 2016 - fritak -  Folldal

 

24.02.2016

e-FakturaFolldal kommune tilbyr nå EHF / e-Faktura.

Påmelding skjer i hver enkelt sin nettbank. Bruk kundenummer som e-Fakturareferanse (finn nr på siste faktura). 

e-Faktura kan kombineres med avtalegiro.

 

18.12.2015

Vanngebyrene beregnes etter sjølkostprinsippet, som betyr at alle utgifter fordeles på alle abonnentene. I forhold til bl.a. reglene om sjølkost er det nødvendig med en gebyrberegning mest mulig basert på faktisk forbruk. Det mest eksakte er å installere vannmåler, men det er av tekniske årsaker ikke alltid mulig.

 

På bakgrunn av dette vedtok kommunestyret enkelte endringer i gebyrregulativet for vannforsyning med virkning fra 01.01.15. I korte trekk går endringene ut på at:

 

-          Driftsbygninger i landbruket skal enten beregnes etter målt forbruk eller etter registrert dyretall. Der det ikke er dyr faller gebyret bort

 

-          Det innføres en generell næringssats som omfatter all type næringsvirksomhet som har kommunal vannforsyning. Næringssatsen settes til 70 % av til enhver tid gjeldende gebyrer

 

For aktuelle abonnenter vil endringene framkomme av fakturaen for kommunale eiendomsgebyrer som sendes ut i disse dager.

Enhet for teknisk, landbruk og utvikling  

13.03.2015

bybildePå bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt (k-sak 54/14) for 2015, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelister ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 27. februar 2015.
Les mer: Kunngjøring

 

Skattelisten legges ut på servicekontoret, biblioteket og på kommunens nettside;

- Alle eiendommer (1) 

- Alle eiendommer (2) 

- Eiendommer med fritak

26.02.2015

logo skatteetatenSkattekortet på papir er en saga blott. Nå blir skattekortet elektronisk, men tallene må du fortsatt sjekke.

 

Skatteetaten digitaliserer stadig mer. I år er det skattekortene som «får gjennomgå». Dette vil du merke ved at du i desember ikke får noe skattekort du skal levere videre til arbeidsgiver, bare en melding fra Skatteetaten med informasjon om skattekort. Meldingen inneholder informasjon om skattetrekket og hvilket grunnlag dette er beregnet av. Informasjonsbrevene om skattekortene sendes ut 16. desember. Da kan også arbeidsgivere hente kortene elektronisk.

 

06.12.2013

BlanketterSkattedirektoratet her besluttet at det ikke lengre skal trykkes opp og distribueres blanketter på lønnsområdet.

Dette gjelder følgende blanketter:

-  RF-1015 Lønns- og trekkoppgave

-  RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader

-  RF-1023 Lønns- og trekkoppgaver

-  RF-1025 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift

-  RF-1037 Terminoppgave for beregnet arbeidsgiveravgift og innbetalt forskuddstrekk

 

Oppgavene som skal innrapporteres til skatteetaten kan leveres via Altinn samt at blankettene kan lastes ned fra skatteetaten.no

03.10.2013

skatteetatenSkattytere er velkomne til å benytte nærliggende skattekontor, men kan motta veiledning ved alle skattekontor uavhengig av bosted.


Åpningstid for skattekontorer i Skatt øst er: kl. 09.00 - 15.00, enkelte skattekontor stenger døren kl. 14.30.

 

Du kan også nå oss på: www.skatteetaten.no. Skatteetatens opplysningstelefon 800 80 000. Epostadresse: skattost@skatteetaten.no 

19.06.2012

altinnFra og med 1. termin 2012 vil det ikke lengre bli sendt ut betalingskort for innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.  

 

De arbeidsgiverne som fortsatt ønsker å få betalingskortene tilsendt, må ta kontakt med skatteoppkreverkontoret og avtale dette, telefon 62 49 10 00. Arbeidsgivere oppfordres til å benytte Altinn når de sender inn terminoppgaver, da får de oppgitt KID og kontonummer.

Skatteoppkreveren Folldal

 

14.03.2012

Det er mulighet til å betale med avtalegiro, det gjelder barnehage/SFO, lege, PRO, kulturskole, eiendomsavgift. Ved inngåelse av avtalegiro vil den bli iverksatt ved neste faktura. Ta kontakt med økonomikontoret.

14.10.2011