Helse

Helse

Nyheter

bestill_legetimeFolldal legekontor har fått ny hjemmeside. Nå kan du bestille legetime og resept på nett http://www.folldallegekontor.no eller sms.

 

Hvis du bruker SMS må du laste ned appen HelseRespons (google play) eller HelseRespons (app store) på din mobil.

Vedr. bruk av sms og appen helserespons gjør vi oppmerksom på at kostnader vil påløpe. Du som pasient velger selv om du benytter deg av denne tjenesten. Pr.d.d er kostnaden pr sms kr 6,-

02.03.2018

utropstegnMed bakgrunn i flere hendelser med langvarig bortfall av mobiltelefon og Internett de siste månedene, meddeles det med dette at publikum ved slike hendelser kan komme i kontakt med nødetatene (lege/ambulanse, brann eller politi) på følgende steder:

- Hele døgnet: kantina ved Folldal bo- og servicesenter
- Innenfor normal åpningstid: Folldal legekontor

09.02.2018

HPV-vaksine til unge kvinner

 Alle kvinner født 1991-1996 har fra høsten 2016 fått tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine).
Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

11.10.2017

Grimsmoan_fysakmålFolkehelse har i år 10 nye turmål å gå til. På hvert sted står en kasse med en bok du kan skrive navnet ditt i. Ta gjerne med vedlagte skjema og fyll inn hvilken dato du har vært på tur. Har du besøkt alle kassene, kan du levere skjemaet til servicekontoret, og bli med i trekningen av noen uttrekkspremier. Bøkene samles inn etter 06.10, og vi trekker ut en heldig vinner fra hver bok. God tur!

 

Turbeskrivelser_FYSAK 2017 

19.06.2017

Nye folkehelseprofiler for kommuner og fylker er klare for nedlasting. I år inneholder profilene fire nye indikatorer. Tema er antibiotikaresistens og forebygging av infeksjoner.

- Folkehelseprofil for Folldal 2017

- Folkehelseprofil for Hedmark 2017

17.03.2017

 

Alle barn som er født 1. november 2016 og senere vil få tilbud om hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

 

Barn som er født 1. november 2016 og senere vil få tilbud om hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.  Til nå har alle spedbarn fått tilbud om kombinasjonsvaksine som beskytter mot de fem sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, haemophilus influenzae type B. Dette er en såkalt femvalent vaksine som gis ved 3-, 5- og 12-måneders alder. Hepatitt B-komponenten vil inngå i en slik kombinasjonsvaksine sammen med disse (seksvalent vaksine). Det vil ikke medføre flere stikk eller helsestasjonsbesøk for barnet. 

Les mer

13.01.2017

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd. 

 

05.01.2017

Egenandeler fysioterapi Regjeringa har vedtatt å innføre egenandel for fysioterapi for alle fra 01.01.17. Unntak for barn under 16 år, personer med yrkesskade og personer innlagt i institusjon. Dette er uavhengig av om fysioterapeuten er ansatt eller har driftsavtale med kommunen.

 

Hvor stor egenandelen blir er avhengig av behandlingstid og –type.  Egenandel på fysioterapi inngår i frikort 2-ordninga og egenandelstaket blir i 2017 på 1990 kr.

Frikort 2 blir tilsendt automatisk innen 3 uker etter at egenandelstaket er nådd. Evt. overskytende beløp blir automatisk tilbakebetalt

03.01.2017

Frisklivssentralen FolldalDen kommunale Frisklivssentralen vil ikke ha oppstart av ny gruppe etter nyttår 2017 (vårhalvåret). Henvisninger som kommer nå, blir derfor med på gruppen som starter etter sommerferien. Ta kontakt med lege, fysioterapeut, NAV eller psykiatritjenesten for henvisning.

 

Vedlikeholdsgruppa for de som har vært med tidligere vil fortsette som før, trening en gang i uka.

29.12.2016

dinutvei_noVold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

 

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

 

Nettportalen gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Portalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

 

dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

16.02.2016

• Ikke alle vaksiner du får som barn, gir beskyttelse livet ut. Vaksinering

• For noen vaksiner trengs det gjentatte oppfriskningsdoser i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot de aktuelle sykdommene.

• Det anbefales oppfriskning av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt hvis det er gått mer enn 10 år siden forrige vaksinasjon.

• Anbefalingen gjelder for alle voksne, også personer som ikke har tenkt seg på utenlandsreise.


Ta kontakt med Folldal helsestasjon for å avtale tid for vaksinering, tlf. 62 49 10 00


Dersom du vet at du skal ut å reise; ta kontakt for reisevaksinering så snart som mulig.

12.05.2014

Ny uten røyk i kroppenNettsiden slutta.no er et tilbud til personer som vil bli røykfrie. Tilbudet er gratis, nettbasert og interaktivt. Det finnes informasjon, tester om røykeslutt og motivasjon, og ulike funksjoner der man kan dele erfaringer og få støtte hos andre i samme situasjon. De som melder seg inn i programmet, får oppfølging med individuelt tilpassede råd. Slutta.no kan brukes i kombinasjon med røyketelefonen: 800 400 85.

Les mer om røykeslutt hos Helsedirektoratet.

25.01.2012

telefonFra 05.09.2011 er det ny legevaktsordning i Nord-Østerdal og dermed også i Folldal.

 

Legekontorets åpningstider er mandag - fredag fra kl.08.30 -15.00

Telefontid er fra kl. 08.30-11.30 (tlf 62 49 11 00)

 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp mellom kl 08-15.30, ring legekontoret på tlf 62 49 10 77

Medisinsk nødnummer er: 113

Ved behov for lege mellom kl. 15.30-08.00, ring Legevaktsformidlingen, telefon 62 48 22 11

05.10.2011

Kontaktinfo helse

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak  

 

Folldal legekontor
Wilhelms veg 15

2580 Folldal

Tlf: 62491100

Tlf. tid: 08:30-11:30
Legevakt: Tlf 62482211

 

Enhetsleder HRO

Else Laila Tuveng

Tlf. 47484393 

 

Fysioterapeut

Olrun Tallerås

Tlf 48950148

 

Kommunelege 1

Barbara Inauen  

 

Ergoterapeut

Hanne Ragnhild Brendryen

Tlf 47451402


Helsesøster / Friskliv

Mari Husom 

Tlf 41424561 
 

Psykiatriske sykepleiere:
Inger L. Enberget

Tlf. 90514975

 

Trude Sandberg

Tlf. 40436794

 

Rus og psykiatri:

Anne-Hilde Stedal
Tlf. 47456380


Folldal tannklinikk
2580 FOLLDAL
Tlf. 62 47 30 50
Åpningstid: 0800-1530
folldal.tannklinikk@hedmark.org