Kultur_fritid

Kultur, fritid og bibliotek

Kulturminner med QR-koder - Klikk for større bildeUnder disse sidene vil du finne informasjon om de kommunale tjenestene innen kultur. Mer informasjon og aktualiteter om lag, foreninger og generelt om bygda vil du finne under linken Folldalssamfunnet.

 

Flerbrukshuset rommer bibliotek, gymsal, kjøkken og basseng. Salen leies ut til idrett, kultur og møteformål (A-salen, som kan utvides med B-sal til større arrangement). 

 

I kjelleren på flerbrukshuset har vi et 12,5 m basseng, som holder åpent i perioden fra høstferie til påskeferie (stengt på sommeren). Bassenget er flittig brukt av alle skoleklasser på dagtid, og leies ut til grupper og enkeltpersoner ellers i uka. Barn og unge inntil 16 år får fri leie (i organiserte grupper).

 

Fyll ut vedlagte skjema for å søke om leie, eller ta kontakt med servicekontoret om du har spørsmål.

 

- Søknadsskjema leie Folldal Flerbrukshus 

- Utleiesatser

- Regler for leie  

 

Nyheter
BarnehenderFristen for å levere søknad om tilskudd til kulturformål er 1. april hvert år. Eventuelle spørsmål vedrørende kulturmidlene rettes til 

kulturkonsulent.

 

Elektronisk søknadsskjema finner du her

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

27.02.2017

pokal folldalsprisenFolldalsprisen er en hederspris som tildeles den eller de personer eller lag som utmerker seg ved å ha gjort en fortjenestefull innsats, kulturelt, sosialt eller ved praktisk arbeid til det beste for bygda og samfunnet. Prisen kan også tildeles personer eller lag som har gjort Folldal kjent utover landet ved god omdømmebygging. Folldalsprisen består av et diplom og et pengebeløp. Se statutter for mer info: Statutter Folldalsprisen

 

Forslag sendes til postmottak eller Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal innen 1. april. Har du noen spørsmål, ta kontakt med kulturkontoret.

27.02.2017

Det kom inn 12 løsninger på kryssordet.

Vinner ble Reidar Oddløkken, Grimsbu.

Premien beløper seg til kr 250,-.

Løsning på kryssord i FolldalsJul 2016

22.02.2017

Nysgjerrig2Da kan du bli med på Nysgjerrig? – et helt nytt tilbud til barn i 3. til 7.trinn startet av bibliotekene i Nord-Østerdal. Nysgjerrig? skal være en møteplass for kunnskaps- og forskningsformidling hvor barn kan få høre om spennende temaer. Alle som vil delta, må melde seg på her: www.jegernysgjerrig.no/

 

- Alvdal lørdag 12/11 kl. 13: "Ville vulkaner" med Rune Selbekk

- Folldal lørdag 19/11 kl 12: "Du tror det ikke når du har sett det" v/ Vitensenteret i Trondheim

09.11.2016

Foto: Solveig FiskeI dagene 25.-27.og 30. oktober blir det visitas i Folldal ved biskop Solveig Fiske. I løpet av dagene skal hun bl.a. besøke Frankmotunet, Frivilligsentralen og Folldal skole. 
Folldal kommune ønsker biskopen m/følge velkommen til Folldal!

 

Se programmet for bispevisitasen

25.10.2016

FolkebadBassenget er fylt i perioden etter høstferie til påskeferie.

Kommunen tilbyr folkebad med mulighet for badstue onsdager kl 16.00 – 20.00.  Første dag blir 19.10.16.   

 

Les mer om priser, utleie etc.

 

Velkommen til ny badesesong! 

05.10.2016

illustrasjonsbilde_idrettspublikasjonerSøknadsfrist til Folldal kommune er 15. oktober 2016.

Ca. 30 millioner kroner er til fordeling.

 

Vesentlige endringer som vil få betydning for søkere: 

· Gaver, donasjoner og rabatter kan fra i år ikke lengre være med i beregningen av søknadsbeløpet.

· Ved nedleggelse av et anlegg som ikke følger fristen, vil kravet om tilbakebetaling frafalle dersom det handler om en konkurs.

 

Trykk på linken under og du kommer til departementet sin søknadsmodul.

Retningslinjer og søknadsskjema på Kulturdepartementets nettsider 

 

Her finnes også veiledning. Minner om at alle søknader må fornyes digitalt hvert år frem til utbetalingen! Ønsker du hjelp eller har behov for digital assistanse kontakt kulturkontoret.

 

Vi minner om at tiden for papirutsending av søknader er over. Ønsker noen likevel en papirutgave – kontakt servicetorget.

30.09.2016

Riksantikvaren gratulerer Folldal kommune på kommunens facebookside med topp-plassering for sitt arbeid med kulturminnerGruvetårnet.Foto Elise Streitlien Olsen

12.09.2016

Utesjakk_2Små og store inviteres til å prøve å spille sjakk utenfor biblioteket (Flerbrukshuset).

Spillet blir tilgjengelig hver mandag, tirsdag og onsdag, fra kl 11:00-14:00. Biblioteket er åpent i hele juli! 

 

Velkommen!

27.06.2016

Vi ser her seremonien med sin ypperlige kåsør Per Arnfinn Bergebakken.

 Markering av frigjøringsdagen_2

Han fortalte levende om perioden rett før og etter tyskernes forsøk på å komme gjennom til Gudbrandsdalen. Han la vekt på at ettertiden viser at slaget hadde større betydning enn først ant, med tanke på de store muligheter tyskerne ville få til å falle de engelske og norske troppene i ryggen, eller sperre dem inne nede i Gudbrandsdalen. Denne veien var den eneste farbare tverrforbindelse.

 

09.05.2016

Dette er et tips til dere som trenger kart til brosjyrer, arrangementer etc.

Nå kan alle og enhver selv skrive ut Kartverkets kart og få en kartkvalitet som tilsvarer trykte og utgitte kart.
Kartet du skriver ut, får en utforming og en detaljrikdom som tilsvarer Kartverkets kjente kartserie «Norge 1:50 000».
Det får også kilometernett - som på trykte kart. Dermed kan du bruke utskriften til å sette kompasskurs og regne ut avstander.

Helt oppdatert
I tillegg er innholdet i kartet – selvfølgelig - helt oppdatert.
Kartdataene hentes rett fra Kartverkets databaser, som oppdateres ukentlig med flere tusen nye eller endrede objekter, fra nye vegtraseer og elveløp til stier, bygninger og hyttefelt.
Oppdager du mangler eller feil i kartet, kan du melde det inn til Kartverket via rettikartet.no, og kartdatabasen vil være oppdatert i løpet av en uke eller to.


"Print on demand"
Det siste året har det vært en stor omlegging i Kartverket. Høsten 2015 sluttet Kartverket å trykke papirkart, og kartlageret ble avviklet.
I stedet tilbyr Kartverket trykkeklare filer via forhandlere som skriver ut på forespørsel fra publikum («print on demand»).
I tillegg kan altså folk flest nå ta sine egne kartutskrifter direkte fra Kartverkets databaser.


Gratis kartdata
Kartdataene som inngår i Kartverkets kart, har i flere år vært gratis tilgjengelig for nedlasting for utviklere og andre interesserte.
 

Her finner du video som viser hvordan du går frem.

Her henter du kartet

12.04.2016

Det kom inn 22 løsninger på kryssordet.

Vinner ble Grete Trondsgård Willard, Badstuvegen 6, 2318 Hamar 

Premien er et gavekort på kr 250,-.

Løsning på  kryssord i Folldalsjul 2015

10.02.2016

FolldalsJul 2015Bladet koster kr 100,-, og kan kjøpes hos Dalholen Handel, Huset med det rare i, Joker, Monas Kvist og Kvast, Prix og Solhellinga i tillegg til på kommunens servicekontor.

 

Det er også mulig å få bladet tilsendt, men da kommer det et tillegg for porto. For bestilling: send mail til postmottak@folldal.kommune.no eller ring 62491000.

09.12.2015

Spillemidler til kultur, idrett og humanitære formål. 

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Søknadsfrist for Folldal er 15. oktober.

 

Det kan søkes om tilskudd til:
- nybygg av idretts- og friluftsanlegg
- rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg
- ordinære nærmiljøanlegg  

 

16.09.2015

bøkerBiblioteket har åpent i hele sommer, men har reduserte åpningstider i følgende uker:

 

Uke 29:  åpent torsdag 16. juli kl 12-15

Uke 30:  åpent torsdag 23. juli kl 12-15 og fredag 24. juli kl 13-18

Fra uke 31 er det vanlige åpningstider. 

Velkommen!

06.07.2015

Onsdag 17.06 ble formidlingen av en fangstgrop i Streitlien åpnet.  Fangstgropa inngår i det store fangstanlegget som strekker seg over 7,5 km fra foten av Veslekringla, tvers over Grimsdalen, gjennom Streitlien og nesten fram til Lomslåtjønne. Fangstanlegget består av ca. 200 groper.  Elever ved Folldal skole har vært sterkt engasjert i arbeidet.

 

Les mer på Folldalsportalen

19.06.2015

Rydding av fangstanleggOnsdag 17.06 kl. 12.00 åpnes formidlingen av en fangstgrop i Streitlien i Folldal.  

Fangstgropa inngår i det store fangstanlegget som strekker seg over 7,5 km fra foten av Veslekringla, tvers over Grimsdalen, gjennom Streitlien og nesten fram til Lomslåtjønne. Fangstanlegget består av ca. 200 groper.

 

Det er satt opp skilt og en 3D-modell ved parkeringsplassen og eget skilt ved fangstgropa. Mellom disse skiltene er det en flott oppgruset sti på ca. 150 m.

 

Fangstgropa er tilrettelaget gjennom et prosjekt hvor Folldal kommune, Riksantikvaren, Norsk Villreinsenter, statens vegvesen og Hedmark fylkeskommune har bidratt. Mye av det fysiske arbeidet er utført av elever ved Folldal skole.

Invitasjon til åpning 

10.06.2015

Folldal kommune har mottatt midler til å anlegge en sandvolleyballbane ved Kroktjønna (statlig sikret friluftsområde). Bana blir i bakkant av grillhuset, og arbeidet er godt i gang. Masse har blitt flyttet fra den midlertidige brua ved Grimsa, så området er ferdig planert. Det gjenstår foreløpig å legge på topplaget med finere sand m.m.

30.04.2015

PianoI uke 19, altså i starten av mai, kommer Hanken til Folldal for å stemme de offentlige pianoer. I tillegg har han kapasitet til å stemme private pianoer uten for store kostnader, da prisen kan holdes nede grunnet samkjøringen og antallet.

 

De som ønsker stemming kan melde sin interesse direkte til Hanken på mobil 91179846 - epost: post@pianostemmeren.no 

Du kan også gå inn på siden til Hanken for mer informasjon.

 

08.04.2015

BP-stasjonen"Digitalt museum" er korte historier som forteller litt om våre kulturminner.

 

Historiene er beregnet for våre ubetjente kulturminner. Flere er under produksjon i tillegg til skilt for scanning av QR-koder for mobil avlesning på stedet.

Norsk kulturråd er ansvarlig for tjenesten og vil om litt også tilrettelegge for mobilapps.

 

Både kulturkontoret  og SFG har lagt ut historier. Under BP-stasjonen kan du høre radiosendingen som ble laget i samarbeid med Ivar Nergård og Nord-Østerdalsmuseet.

 

Nytt av året er "Fangstanlegg i Streitlifeltet".

http://digitaltmuseum.no

13.03.2015

kulturFristen for å levere søknad om midler til kulturformål er 1. april hvert år. Evt. spørsmål vedrørende kulturmidlene rettes til enhet for Kultur og service.

 

- Retningslinjer for tildeling av kulturmidler 

- Skjema kulturmidler 

24.02.2015

HedersprisFolldalsprisen er en hederspris som tildeles den eller de personer eller lag som utmerker seg ved å ha gjort en fortjenestefull innsats, kulturelt, sosialt eller ved praktisk arbeid til det beste for bygda og samfunnet. Prisen kan også tildeles personer eller lag som har gjort Folldal kjent utover landet ved god omdømmebygging.

Folldalsprisen består av et diplom og et pengebeløp.
Se statuttene for mer info: Folldalsprisen statutter

 

Forslag sendes Folldal kommune, enhet for service og kultur, 2580 Folldal innen 1. april hvert år. Har du noen spørsmål, ta kontakt med kulturkontoret.

24.02.2015

Riksantikvaren.bmpFolldal kommune har gjennom Riksantikvaren fått sjekket temperaturen når det gjelder kulturminner.

 

Sjekk listen 

 

02.02.2015

SpillemidlerSpillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

 

Det kan søkes om tilskudd til:
- nybygg av idretts- og friluftsanlegg
- rehabilitering av idretts- og friluftanlegg
- ordinære nærmiljøanlegg

 

Søknadsfrist er 15. oktober.  

24.09.2014

ebok2. juni går startskuddet for gratis e-bokutlån i Hedmark!

Alle som vil ta med seg bøker på ferie, har nå sjansen til å ta med seg opp til 8 bøker, uten at det veier noen ting! Bøkene leses via mobiltelefon eller nettbrett.

 

Ved å laste ned appen eBokBib, kan alle registrerte lånere ved folkebibliotekene i Hedmark, samt lånere på Hamar katedralskole, Jønsberg videregående skole og Trysil videregående skole, få tilgang til et bredt spekter av e-bøker for ungdom og voksne.

26.05.2014

kulturkortetFolldal kino inngikk i 2014 avtale med Kulturkortet i Hedmark. Denne avtalen er videreført og gjelder fortsatt.


I 2016 får de som har kulturkortet 20 kroner i rabatt på kinobillett. 

Kulturkortet gir rabatt på mange forskjellige kultur- og sportsarrangement i Hedmark. Gjelder for ungdom 13-21 år (fra det året du fyller 13). Hvis du ikke har skaffet deg kulturkortet enda kan det bestilles her.

25.02.2014

trening i FlerbrukshusetLag og grupper som ønsker langtidsleie på flerbrukshuset (gymsal eller basseng) kommende sesong bes fylle inn vedlagt skjema, og levere servicekontoret innen 10. september slik at timene kan fordeles på en best mulig måte.


 Skjema: Leie Flerbrukshuset (pdf)   - Word

15.08.2013

Trygt hjem for 75"Trygt hjem for 75" er et tilbud til ungdom i Hedmark om trafikksikker, rimelig transport hjem fra fest, både i helgene, i forbindelse med høytider og fra spesielle ungdomsarrangementer.

 

Sommeren er festivaltid og for å unngå ulykker, særlig natt til lørdag og søndag, er målet med ordningen å få de unge trygt hjem ved hjelp av offentlig transportmiddel. Derfor har også Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) revidert og forenklet retningslinjene.

 

21.06.2013

Bygdebok FolldalBind I og II (slektshistorien) selges heretter til halv pris - kr 300,- pr bind. Bøkene kan kjøpes på servicekontoret – eller bestilles per tlf 62491000 – e-post: postmottak@folldal.kommune.no

 

Bind I: Slektshistorie for Folldal (Egnund, Grimsbu, sentrum) 
 

Bind II: Slektshistorie for Folldal (Sentrum, Atndalen, Dalholen)

17.10.2012

Kontaktinfo kultur og fritid

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    


Enhetsleder service og kultur

Eva Tørhaug 

Tlf 91352800 

 

Folldal Bibliotek 

Biblioteksjef

Marina Pettersen

e-post 

Tlf 47977224

 

Kulturkonsulent:

Jens Jørgen Jensen

Tlf 90012281 

 

Leder fritidsklubben:

Ronny Bekken Larsen

Tlf: 47979181