Kultur_fritid

Kultur, fritid og bibliotek

Kulturminner med QR-koder - Klikk for større bildeUnder disse sidene vil du finne informasjon om de kommunale tjenestene innen kultur. Mer informasjon og aktualiteter om lag, foreninger og generelt om bygda vil du finne under linken Folldalssamfunnet.

 

Flerbrukshuset rommer bibliotek, gymsal, kjøkken og basseng. Salen leies ut til idrett, kultur og møteformål (A-salen, som kan utvides med B-sal til større arrangement). 

 

I kjelleren på flerbrukshuset har vi et 12,5 m basseng, som holder åpent i perioden fra høstferie til påskeferie (stengt på sommeren). Bassenget er flittig brukt av alle skoleklasser på dagtid, og leies ut til grupper og enkeltpersoner ellers i uka. Barn og unge inntil 16 år får fri leie (i organiserte grupper).

 

Fyll ut vedlagte skjema for å søke om leie, eller ta kontakt med servicekontoret om du har spørsmål.

 

- Søknadsskjema leie Folldal Flerbrukshus 

- Utleiesatser

- Regler for leie  

 

Nyheter

Boklek5. april hadde hadde barnehagen besøk av Marianne Sundal i forbindelse med bibliotekets prosjekt Boklek.

 

Gjennom Boklek kan barna oppdage boka gjennom å lytte, tegne, dikte, fortelle og skape. Boklek ønsker å vise at det er mange veier inn i boka, og at barna skal kunne delta på egne premisser.

 

Les mer om prosjekt Boklek

11.04.2018

Fristen for å levere søknad om midler til kulturformål er 1. april hvert år.
Lag og foreninger søker elektronisk via våre sider:
- Kulturformål - søknad om tilskudd

- Retningslinjer for tildeling av kulturmidler 

 

Evt. spørsmål vedr. kulturmidlene rettes til kulturkonsulent Jens Jørgen Jensen

05.03.2018

pokal folldalsprisenFolldalsprisen er en hederspris som tildeles den eller de personer eller lag som utmerker seg ved å ha gjort en fortjenestefull innsats, kulturelt, sosialt eller ved praktisk arbeid til det beste for bygda og samfunnet. Prisen kan også tildeles personer eller lag som har gjort Folldal kjent utover landet ved god omdømmebygging. Folldalsprisen består av et diplom og et pengebeløp. Se statutter for mer info: Statutter Folldalsprisen

 

Forslag sendes til postmottak eller Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal innen 1. april. Har du noen spørsmål, ta kontakt med kulturkontoret.

05.03.2018

Det kom inn i alt 13 løsninger på kryssordet.

Vinner ble Ingeborg Odden Lund, Oppdal.

Premien er på kr 250,-.

Løsning på kryssord i FolldalsJul 2017

14.02.2018

BassengEtter høstferien åpner bassenget dørene igjen! Kommunen tilbyr folkebad onsdager kl 16.00 – 20.00

 

Åpningstider badstua
Menn:    Onsdag kl 16.00 – 18.00

Kvinner: Onsdag kl 18.00 - 20.00

 

Det er også mulig å leie bassenget for regelmessige avtaler, eller enkelttimer. Ta kontakt med servicekontoret for leie.

Les mer

12.10.2017

SpillemidlerSpillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Søknadsfristen er i år utsatt grunnet ny dataløsning og søknadsskjemaer. Den nye datoen er satt til 15. oktober.

 

29.09.2017

Folldalsprisen 2017

FOLLDALSPRISEN 2017 er tildelt Tæladylju. 

Prisen ble overrakt av ordfører Hilde Frankmo Tveråen under deres konsert i Worms Hall.

 

Vi gratulerer! 

28.07.2017

Mange som ikkje søkjer
Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon. Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Slike såkalla underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader frå underledd som kjem direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avviste.

16.06.2017

Kulturskole 17Høsten 2017 starter Folldal Kulturskole sitt 29. skoleår. Et stort antall elever har fått muligheten til å utvikle sine interesser og talenter innen musikk og kultur disse årene, og vi ønsker å gi alle interesserte et kvalitetstilbud også neste skoleår. De fleste av undervisnings-tilbudene fra inneværende skoleår videreføres.  

 

Vi minner om frist for å søke om plass i kulturskolen for neste skoleår; 10. juni! Brosjyren er sendt til alle husstander i Folldal, men du kan også finne det vedlagt her;

- Undervisningstilbud i kulturskolen 

- Hva ligger i tilbudene 

- Lærere i Folldal Kulturskole 2017/18
- Påmelding 2017/18

08.06.2017
BarnehenderFristen for å levere søknad om tilskudd til kulturformål er 1. april hvert år. Eventuelle spørsmål vedrørende kulturmidlene rettes til 

kulturkonsulent.

 

Elektronisk søknadsskjema finner du her

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

27.02.2017

Riksantikvaren gratulerer Folldal kommune på kommunens facebookside med topp-plassering for sitt arbeid med kulturminnerGruvetårnet.Foto Elise Streitlien Olsen

12.09.2016

Vi ser her seremonien med sin ypperlige kåsør Per Arnfinn Bergebakken.

 Markering av frigjøringsdagen_2

Han fortalte levende om perioden rett før og etter tyskernes forsøk på å komme gjennom til Gudbrandsdalen. Han la vekt på at ettertiden viser at slaget hadde større betydning enn først ant, med tanke på de store muligheter tyskerne ville få til å falle de engelske og norske troppene i ryggen, eller sperre dem inne nede i Gudbrandsdalen. Denne veien var den eneste farbare tverrforbindelse.

 

09.05.2016

Dette er et tips til dere som trenger kart til brosjyrer, arrangementer etc.

Nå kan alle og enhver selv skrive ut Kartverkets kart og få en kartkvalitet som tilsvarer trykte og utgitte kart.
Kartet du skriver ut, får en utforming og en detaljrikdom som tilsvarer Kartverkets kjente kartserie «Norge 1:50 000».
Det får også kilometernett - som på trykte kart. Dermed kan du bruke utskriften til å sette kompasskurs og regne ut avstander.

12.04.2016

Onsdag 17.06 ble formidlingen av en fangstgrop i Streitlien åpnet.  Fangstgropa inngår i det store fangstanlegget som strekker seg over 7,5 km fra foten av Veslekringla, tvers over Grimsdalen, gjennom Streitlien og nesten fram til Lomslåtjønne. Fangstanlegget består av ca. 200 groper.  Elever ved Folldal skole har vært sterkt engasjert i arbeidet.

 

Les mer på Folldalsportalen

19.06.2015

BP-stasjonen"Digitalt museum" er korte historier som forteller litt om våre kulturminner.

 

Historiene er beregnet for våre ubetjente kulturminner. Flere er under produksjon i tillegg til skilt for scanning av QR-koder for mobil avlesning på stedet.

Norsk kulturråd er ansvarlig for tjenesten og vil om litt også tilrettelegge for mobilapps.

 

Både kulturkontoret  og SFG har lagt ut historier. Under BP-stasjonen kan du høre radiosendingen som ble laget i samarbeid med Ivar Nergård og Nord-Østerdalsmuseet.

 

Nytt av året er "Fangstanlegg i Streitlifeltet".

http://digitaltmuseum.no

13.03.2015

kulturkortetFolldal kino inngikk i 2014 avtale med Kulturkortet i Hedmark. Denne avtalen er videreført og gjelder fortsatt.


I 2016 får de som har kulturkortet 20 kroner i rabatt på kinobillett. 

Kulturkortet gir rabatt på mange forskjellige kultur- og sportsarrangement i Hedmark. Gjelder for ungdom 13-21 år (fra det året du fyller 13). Hvis du ikke har skaffet deg kulturkortet enda kan det bestilles her.

25.02.2014

trening i FlerbrukshusetLag og grupper som ønsker langtidsleie på flerbrukshuset (gymsal eller basseng) kommende sesong bes fylle inn vedlagt skjema, og levere servicekontoret innen 10. september slik at timene kan fordeles på en best mulig måte.


 Skjema: Leie Flerbrukshuset (pdf)   - Word

15.08.2013

Bygdebok FolldalBind I og II (slektshistorien) selges heretter til halv pris - kr 300,- pr bind. Bøkene kan kjøpes på servicekontoret – eller bestilles per tlf 62491000 – e-post: postmottak@folldal.kommune.no

 

Bind I: Slektshistorie for Folldal (Egnund, Grimsbu, sentrum) 
 

Bind II: Slektshistorie for Folldal (Sentrum, Atndalen, Dalholen)

17.10.2012

Kontaktinfo kultur og fritid

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    


Enhetsleder service og kultur

Eva Tørhaug 

Tlf 91352800 

 

Folldal Bibliotek 

Biblioteksjef

Marina Pettersen

e-post 

Tlf 47977224

 

Kulturkonsulent:

Jens Jørgen Jensen

Tlf 90012281 

 

Kulturminneplan:

Rannveig Fridtun Øyen  

 

Leder fritidsklubben:

Ronny Bekken Larsen

Tlf: 47979181