Administrasjon

Folldal kommune er organisert i fem enheter (se kart til høyre). De største enhetene har egne avdelinger for avgrensede oppgaver. Dette betyr at det er kort veg fra de som er ansvarlige for tjenestene til rådmannen som er kommunens øverste administrative leder.


Alle som leder en enhet, har fellesbenevnelsen enhetsleder. Rådmannen har regelmessige møter med enhetslederne, der saker som har betydning for hele eller deler av organisasjonen Folldal kommune, blir tatt opp. Likeledes har rådmann jevnlige møter med de tillitsvalgte i organisasjonen.

  
Enhetslederne har personal-, budsjett og særlovsmyndighet innenfor sine områder. Kommunestyret delegerer den myndighet som skal utøves administrativt, til rådmannen, som delegerer til enhetslederne.

 

 

 
Nyheter

Arkiv avleveringFolldal kommune har deponert alle eldre og avsluttede arkiver hos IKA Opplandene på Lillehammer. Etter avleveringen har kommunen selv kun elektronisk arkiv fra 2010, gards-, byggesaks- og  oppmålingsarkiv, samt personal- og klientarkiver.

 

Ved behov for dokumenter fra eldre og avsluttede arkiver:

Kontakt IKA Opplandene her

05.04.2013

Kontaktinfo Administrasjon

Telefontid servicekontor   

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

Rådmann 

Torill Tjeldnes

Tlf: 90557118

 

Enhetsledere:
 

Helse, rehab. og omsorg 

Else Laila Tuveng

Tlf: 47484393


NAV Folldal 

Camilla Svendsen

Tlf: 5555 3333


Oppvekst

- vakant

Tlf 62491000


Service og kultur

Eva Tørhaug
Tlf: 91352800


Teknisk, landbruk og utvikling

Ole Håkon Flatøy

Tlf: 91717785