Administrasjon

Folldal kommune er organisert i seks enheter. De største enhetene har egne avdelinger for avgrensede oppgaver. Dette betyr at det er kort veg fra de som er ansvarlige for tjenestene til rådmannen som er kommunens øverste administrative leder.


Alle som leder en enhet, har fellesbenevnelsen enhetsleder. Rådmannen har regelmessige møter med enhetslederne, der saker som har betydning for hele eller deler av organisasjonen Folldal kommune, blir tatt opp. Likeledes har rådmann jevnlige møter med de tillitsvalgte i organisasjonen.

  
Enhetslederne har personal-, budsjett og særlovsmyndighet innenfor sine områder. Kommunestyret delegerer den myndighet som skal utøves administrativt, til rådmannen, som delegerer til enhetslederne.

 

 

 
Nyheter

NAVDet pågår et arbeid i Nord-Østerdal for å finne en god modell for bl.a. ledelse av NAV kontorene. Det er viktig også fremover å sikre innbyggere rettsikkerhet og god faglighet i møtet med NAV.

I påvente av avklaring på dette har Brit Kværness sagt seg villig til å lede NAV kontorene i Alvdal og Folldal. Hun er allerede fast ansatt NAV leder på Tynset. I denne perioden går hun ut av sine politiske verv i Folldal.

18.08.2017

Arkiv avleveringFolldal kommune har deponert alle eldre og avsluttede arkiver hos IKA Opplandene på Lillehammer. Etter avleveringen har kommunen selv kun elektronisk arkiv fra 2010, gards-, byggesaks- og  oppmålingsarkiv, samt personal- og klientarkiver.

 

Ved behov for dokumenter fra eldre og avsluttede arkiver:

Kontakt IKA Opplandene her

05.04.2013

Kontaktinfo Administrasjon

Telefontid servicekontor   

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

Rådmann 

Torill Tjeldnes

Tlf: 90557118

 

Enhetsledere:
 

Helse, rehab. og omsorg 

Else Laila Tuveng

Tlf: 47484393


NAV Folldal 

Brit Kværness 

Tlf: 5555 3333


Skole

Stian Tørhaug 

Tlf 91611211

 

Barnehage

Hanna Beate T. Bekken

Tlf 47457576


Service og kultur

Eva Tørhaug
Tlf: 91352800


Teknisk, landbruk og utvikling

Ole Håkon Flatøy

Tlf: 91717785