Politikk og demokrati

På disse sidene finner du sakspapirer og møteprotokoller til de politiske hovedutvalgene i Folldal kommune:

rod-gronn-politikk 

Sakspapirer til møter i   Møteprotokoller fra 
Kommunestyret  Kommunestyret 
Formannskapet Formannskapet
Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget
Kontrollutvalg Fjell 
(egne websider)

 

 


Eldre: Møteprotokoller kontrollutvalget

 

Aktuelle politiske saker og møteprotokoller finner du også nedenfor:

Nyheter

Saker til behandling er blant annet; kulturminneplan - behandling av planprogram, organisering NAV Folldal, søknad om motorferdsel knyttet til villreinprosjektet i Rondane - perioden 2018-2021. Landing med helikopter 2018-2019.

14.02.2018

KommunevåpenSaker til behandling var; rapport næringsutvikling 2016 og 2017, alkoholpolitisk handlingsplan 2017-2020, oppnevning av 17. mai-komitè for fellesarrangement

Protokoll kommunestyret 01.02.2018

02.02.2018

Skolepolitisk plattform_2018Folldal kommune sin nåværende skolepolitisk plattform ble sist vedtatt 25.10.2007 med planperiode 2007 - 2011. Siden planen ble vedtatt i 2007 har det vært en omfattende utvikling innen skolen, noe som innebærer et stort behov for å rullere planen og tydeliggjøre målene våre for Folldalsskolen.

 

- Mandat for revidering av skolepolitisk plattform

30.01.2018

KommunevåpenSaker til behandling er; rapport næringsutvikling 2016 og 2017, alkoholpolitisk handlingsplan 2017-2020, oppnevning av 17. mai-komitè for fellesarrangement

Sakspapirer kommunestyret 01.02.2018

Vedlegg kommunestyret 01.02.2018

25.01.2018

Avsluttede utvalg

Forvaltningsstyret 

- Protokoller
- Sakspapirer

 

Driftsstyret 

- Protokoller 

- Sakspapirer

Kontaktinfo politikk

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

Ordfører

Hilde Frankmo Tveråen  

Tlf: 908 38 059

 

Utvalg og nemnder: 

 

Søk etter medlemmer
og utvalg her

- velg person eller enhet.