Politikk og demokrati

På disse sidene finner du sakspapirer og møteprotokoller til de politiske hovedutvalgene i Folldal kommune:

rod-gronn-politikk 

Sakspapirer til møter i   Møteprotokoller fra 
Kommunestyret  Kommunestyret 
Formannskapet Formannskapet
Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget
Kontrollutvalget Kontrollutvalget

 

Aktuelle politiske saker og møteprotokoller finner du også nedenfor:

Nyheter

HøstbladSaker til behandling er; rullering av kommunedelplan for anlegg og områder for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet - del B sti- og løypeplan, forespørsel om framføring av vann og avløp til Rondeblikk bolig- og fritidsområde, midlertidig valg av varaordfører, høring - næringsarbeidet i Fjellregionen

Sakspapirer 

Vedlegg sti- og løypeplan 

Vedlegg sti- og løypeplan - oversikt stier og løyper med linker (exel)

Vedlegg andre saker 

 

11.09.2017

FjellutsiktSaker til behandling var blant annet; rullering av kommunedelplan for anlegg og områder for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet - del B sti-og løypeplan, 201601 detaljregulering for Rondeblikk bolig-og hyttefelt - utleggelse til offentlig ettersyn, utvikling sykkelområdet Hedmark - Rondanevegen - Oppland

Protokoll formannskapet 31.08.2017

01.09.2017

FjellutsiktSaker til behandling er blant annet; rullering av kommunedelplan for anlegg og områder for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet - del B sti-og løypeplan, 201601 detaljregulering for Rondeblikk bolig-og hyttefelt - utleggelse til offentlig ettersyn, utvikling sykkelområdet Hedmark - Rondanevegen - Oppland

Sakspapirer formannskapet 31.08.2017

Vedlegg formannskapet sak 63/17, 65/17, 66/17 og 68/17

Vedlegg sti- og løypeplan (exel) med link til løypene i kart

Vedlegg formannskapet sak 64/17

Delegerte vedtak formannskapet 31.08.2017

Referatsaker formannskapet 31.08.2017

25.08.2017

Hilde Frankmo Tveråen_ny ordførerHilde Frankmo Tveråen ble i konstituerende kommunestyre valgt som ny ordfører, og Brit Kværness varaordfører for perioden 2015-2019.

 

Formannskapet består av 7 medlemmer:

Fra AP: Hilde Frankmo Tveråen, Stian Tørhaug

Fra SP/Rødt: Jon Olav Ryen, Egil Eide, Eva Stuedal

Fra Samlingslista: Brit Kværness, Øyvind Øien

 

Samtidig ble det også vedtatt å erstatte utvalgsmodellen med komitemodell. Les mer

02.10.2015

Det var bra valgdeltakelse i Folldal i år, hele 75,3% avla stemmer!

 

Senterpartiet: 7 mandat 38%
Arbeiderpartiet: 5 mandat 30%
Samlingslista: 4 mandat 24,2%
Rødt: 1 mandat 4,4%
SV: 0 mandat 3,3%
Blanke: 0,9%

 

De 17 representantene til kommunestyret blir som følger:
- Resultat kommunevalg Folldal 

- Stemmetillegg og personstemmer

 

Resultatene fra fylkesvalget kan du se her.

15.09.2015

Avsluttede utvalg

Forvaltningsstyret 

- Protokoller
- Sakspapirer

 

Driftsstyret 

- Protokoller 

- Sakspapirer

Kontaktinfo politikk

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

Ordfører

Hilde Frankmo Tveråen  

Tlf: 908 38 059

 

Utvalg og nemnder: 

 

Søk etter medlemmer
og utvalg her

- velg person eller enhet.