Politikk og demokrati

På disse sidene finner du sakspapirer og møteprotokoller til de politiske hovedutvalgene i Folldal kommune:

rod-gronn-politikk 

Sakspapirer til møter i   Møteprotokoller fra 
Kommunestyret  Kommunestyret 
Formannskapet Formannskapet
Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget
Kontrollutvalg Fjell 
(egne websider)

 

 


Eldre: Møteprotokoller kontrollutvalget

 

Aktuelle politiske saker og møteprotokoller finner du også nedenfor:

Nyheter
SnølandskapSaker til behandling var blant annet; fremtidens 110-tjeneste, Follvang, rehabilitering, vurdering av eventuell ny bru over Folla i Rykroken, budsjettjustering-investeringer 2017

Protokoll kommunestyret 16.11.2017

Interpellasjon og svar - kommunestyret 16.11.2017

20.11.2017

SnølandskapSaker til behandling er blant annet; fremtidens 110-tjeneste, Follvang, rehabilitering, vurdering av eventuell ny bru over Folla i Rykroken, budsjettjustering-investeringer 2017

Sakspapirer kommunestyret 16.11.2017

Vedlegg kommunestyret 16.11.2017 - sak 37/17

Vedlegg kommunestyret 16.11.2017 - andre saker

09.11.2017

HøstbladSaker til behandling var blant annet; fremtidens 110-tjeneste, samarbeid og organisering av NAV i Nord-Østerdal, Follvang, rehabilitering, kommunale vigsler, søknader om leiekjøringsløyve 2018/2021

Protokoll formannskapet 02.11.2017

03.11.2017

Avsluttede utvalg

Forvaltningsstyret 

- Protokoller
- Sakspapirer

 

Driftsstyret 

- Protokoller 

- Sakspapirer

Kontaktinfo politikk

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

Ordfører

Hilde Frankmo Tveråen  

Tlf: 908 38 059

 

Utvalg og nemnder: 

 

Søk etter medlemmer
og utvalg her

- velg person eller enhet.