Folldalssamfunnet

Folldal kommune har landets høyest beliggende kommunesenter (712,5 meter over havet) og preges av storslått natur med fjell og vakre seterdaler. Bygda ligger ved foten av Rondane og Snøhetta.

 

Området har også mange interessante spor etter siste istid, så vel som fra de første fangstkulturene. Innen kommunen finnes Norges lengste seterdal (55 kilometer), Einunndalen. I Einunndalen er det fortsatt aktiv setring om sommeren på setere bygd allerede på 1700-tallet.

 

Nesten halvparten av kommunens areal er vernet gjennom landskapsvernområder og nasjonalparker. Deler av Rondane nasjonalpark og Dovre nasjonalpark ligger i Folldal.

 

Folldal kommunes areal er 1275 km2, og innbyggertallet er i dag på omlag 1650.

Nyheter

Folldal kommune ønsker å søke om midler fra statlige og fylkeskommunale tilskuddsordninger for utbygging av bredbånd i distriktene. I tillegg har kommunen avsatt noe egne midler som kan benyttes.

Komité 2 som har jobbet med bredbåndsstrategi i Folldal har bestemt at en i første omgang ønsker å prioritere søknad(er) for følgende områder:

• Krokhaug
• Dalholen
• Grimsbu

Områder med størst lokal interesse / dugnadsinteresse prioriteres først.

Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 18.05.2018. 

Innspillene merkes «høringsuttalelse bredbåndsutbygging» og sendes til:

Folldal Kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal eller epost postmottak@folldal.kommune.no 


Kontaktperson for spørsmål: 

Enhetsleder TLU Ole Håkon Flatøy tlf: 917 17 785 / ole.flatoy@folldal.kommune.no.

Kunngjøring skjer kun på Folldal kommunes hjemmeside.

19.04.2018

Borgerlig vigselFra 1. januar 2018 overføres vigselsmyndigheten fra tingrettene til kommunene.


- Mer informasjon vedr. vigsel i Folldal kommune

- Vigsel skjema (word) - (pdf)

29.11.2017

FlyttingDet er mange som får varsel om at posten er forsinket på grunn av manglende veiadresse.

 

Melding om flytting eller adresseendring skal gjøres til Folkeregisteret for privatpersoner og til Brønnøysundregistrene for foretak. I tillegg må Posten bli varslet om endring i postadresse.

 

Dette er et tips til dere som trenger kart til brosjyrer, arrangementer etc.

Nå kan alle og enhver selv skrive ut Kartverkets kart og få en kartkvalitet som tilsvarer trykte og utgitte kart.
Kartet du skriver ut, får en utforming og en detaljrikdom som tilsvarer Kartverkets kjente kartserie «Norge 1:50 000».
Det får også kilometernett - som på trykte kart. Dermed kan du bruke utskriften til å sette kompasskurs og regne ut avstander.

12.04.2016

Bygdebok FolldalBind I og II (slektshistorien) selges heretter til halv pris - kr 300,- pr bind. Bøkene kan kjøpes på servicekontoret – eller bestilles per tlf 62491000 – e-post: postmottak@folldal.kommune.no

 

Bind I: Slektshistorie for Folldal (Egnund, Grimsbu, sentrum) 
 

Bind II: Slektshistorie for Folldal (Sentrum, Atndalen, Dalholen)

17.10.2012

Nyttige lenker