Folldalssamfunnet

Folldal kommune har landets høyest beliggende kommunesenter (712,5 meter over havet) og preges av storslått natur med fjell og vakre seterdaler. Bygda ligger ved foten av Rondane og Snøhetta.

 

Området har også mange interessante spor etter siste istid, så vel som fra de første fangstkulturene. Innen kommunen finnes Norges lengste seterdal (55 kilometer), Einunndalen. I Einunndalen er det fortsatt aktiv setring om sommeren på setere bygd allerede på 1700-tallet.

 

Nesten halvparten av kommunens areal er vernet gjennom landskapsvernområder og nasjonalparker. Deler av Rondane nasjonalpark og Dovre nasjonalpark ligger i Folldal.

 

Folldal kommunes areal er 1275 km2, og innbyggertallet er i dag på omlag 1650.

Nyheter

Stolpejakten brosjyreBrosjyren for stolpejakten 2017 er på vei ut i alles postkasser i Folldal i løpet av de nærmeste dagene. 1. juni åpner kartløsningen, og alle stolpene skal være på plass til da! Du kan laste ned appen og registrere deg, men kartet for Folldal åpnes ikke før 1. juni.

 

Brosjyren vil også bli lagt ut på sentrale steder i Folldal, for de som ikke får den i postkassa (hyttebeboere, turister og andre interesserte)

 

Stolpene i år står på flg. kart; Folldal skole, Grimsbu syd og Sveen-Nygruva. 40 stolper totalt. Stolpejakten i Folldal varer fram til 20. september.

Lykke til med årets jakt!

26.05.2017

Følgende legater utlyses, med søknadsfrist 1. juni 2017:  

  

Bersvend Sandbakken og Pernille Sandbakken f. Krokhaugs legat. 

Midler kan ifølge statuttene deles ut til skolegang, menighetsarbeid eller "lindring av nød". Med skolegang forstås i denne sammenheng utdannelse som ikke finansieres av Statens Lånekasse for utdanning.  

  

Legatet til Anne og Ole Olsen Dalen og sønns minne.  

Midler fra dette legatet kan ifølge statuttene ytes til "lindring av nød" eller "hjelp til selvhjelp". Legatet kan for eksempel yte en engangsstøtte til å komme over en økonomisk kneik som ikke omfattes av offentlige støtteordninger.

 

På grunn av svært lave renter er det begrensede midler til utdeling også dette året. Begrunnet søknad med søknadsbeløp sendes til:

 

Legatstyrene v/Soknepresten i Folldal, Gruvvegen 7, 2580 FOLLDAL.

E-post: soknepresten@folldal.kirken.no  

09.05.2017

DigitalradioRadioskiftet nærmer seg med stormskritt. Vet du hvilke radiokanaler som blir heldigitale og når radioskiftet skjer der du bor? 

 

Fra FM til digital radio 

11. januar 2017 starter avviklingen av FM-nettet for riksdekkende radiosendinger i Nordland. Utover året følger resten av landet etter, og før utløpet av 2017 vil all riksdekkende radio i Norge være heldigital. I Hedmark avvikles FM-nettet for NRK 26. april. P4, Radio Norge og lokalradioer som ikke fortsetter på FM, avvikles 16. juni.

25.11.2016

FlyttingDet er mange som får varsel om at posten er forsinket på grunn av manglende veiadresse.

 

Melding om flytting eller adresseendring skal gjøres til Folkeregisteret for privatpersoner og til Brønnøysundregistrene for foretak. I tillegg må Posten bli varslet om endring i postadresse.

 

Foto: Solveig FiskeI dagene 25.-27.og 30. oktober blir det visitas i Folldal ved biskop Solveig Fiske. I løpet av dagene skal hun bl.a. besøke Frankmotunet, Frivilligsentralen og Folldal skole. 
Folldal kommune ønsker biskopen m/følge velkommen til Folldal!

 

Se programmet for bispevisitasen

25.10.2016

stolpejaktenNå er det klart for Stolpejakten i Folldal! Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolpene kan registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med.

Alle husstander i Folldal vil i dag motta en brosjyre med kart i postkassa i dag, hvor du finner mer informasjon (ekstra brosjyrer vil bli lagt ut).


Stolpejakten er et samarbeid mellom Folldal Turlag, Folldal Idrettsforening (o-gruppa) og folkehelse i kommunen. God leting!

Les mer: www.stolpejakten.no

20.07.2016

Viewpoint Snøhetta Foto_Ketil Jacobsenviewpoint SNØHETTA: 

viewpoint SNØHETTA åpnet for sesongen den 3. juni, og vi holder bygget åpent fram til slutten av oktober (såframt det ikke kommer mye snø før den tid).

 

NB: på grunn av Forsvarets ryddeaktivitet blir bygget og stien opp til Tverrfjellet/viewpoint delvis stengt i uke 25 og 26 av sikkerhetsmessige årsaker. Området blir stengt på dagtid fra kl. 7.00 til 20.30 mandag tom fredag i uke 25, og mandag tom onsdag i uke 26. Bygget og området blir tilgjengelig på kveldstid, så snart Forsvaret har avsluttet ryddeaktiviteten, dog senest kl. 20.30. Forsvaret vil ha vaktpost på parkeringsplassen når området er stengt.

28.06.2016

Fysak Folldal logoTurmulighetene i Folldal er mangfoldige, men det kan jo være greit med noen turforslag..

 

FOLKEHELSE - turkasser; 10 kasser er plassert rundt om i bygda;
- FYSAK - Turbeskrivelser og kart. Skriv navnet ditt i boka og bli med i trekningen av en folkehelsepremie!

 

RUSLE OG TUSLE har turer hver onsdag kl 18.00. Turene arrangeres i samarbeid med Folldal Turlag, og er sosiale lavterskelturer, hver uke til nye plasser; Turprogram Rusle og tusle 2016

 

Folldal IF har tilbud om turorientering på tre orienteringskart (kontakt Grimsbu Turistsenter,  MX sport eller Joker Dalholen).   

 

I tillegg har Folldal Turlag tilrettelagt for "Ti på topp" og "Barnas 5 på topp" (kontakt MX Sport eller Grimsbu Turistsenter)

21.06.2016

"Rusle og tusle" er et tilbud om felles rusletur for alle som vil komme seg ut en tur, få nye turvenner og kanskje bli bedre kjent i bygda. På mange av turene har vi med en kjentmann som kan fortelle litt om området vi går i. Turene går i rolig tempo. Ta gjerne med litt mat og drikke til en kaffepause underveis.

 

Første turen går i området rundt Kroktjønna i Grimsbu, oppmøte ved parkeringsplassen, 25. mai kl 18:00.
(Turene går hver onsdag, kl 18.00, følg med på oppslag og kalender for turmål)

 

Arr. Folldal Turlag og Folldal kommune v/folkehelse

22.05.2016

BredbåndsutbyggingKommunen har i løpet av etterjulsvinteren hatt møte med både Telenor og Eidsiva Bredbånd for å få kartlagt hvilke planer de har, og om mulig få fortgang i prosjekter i Folldal. I tillegg er det avholdt et telefonmøte med firmaet breiband.no. som bl.a. leverer satellittbredbånd.

 

Konkret er Eidsiva Bredbånd nå i startgropa med et fiberprosjekt i Folldal sentrum. De avholdt et informasjonsmøte for aktuelle husstander mandag 2. mai. Det var god oppslutning om møtet, og mange avtaler ble inngått. Eidsiva vil bruke den nærmeste tida på å oppsøke resterende husstander. For at prosjektet skal kunne realiseres er de avhengig av å få med minst 50 % av husstandene innenfor det aktuelle området. Det er derfor viktig at så mange som mulig blir med. Om alt går som planlagt skal fiber være på plass og oppkoblet før jul.

04.05.2016

bålbrenningFra 1. januar i år gjelder endrede regler for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all annen utmark uten tillatelse fra kommunen.    

  

-Vi synes det er bra at myndighetene har videreført bålforbudet mellom 15. april og 15. september.  De nye reglene i «Forskrift om brannforebygging» presiserer blant annet at bålforbudet nå gjelder i all utmark, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

 

18.04.2016

Dette er et tips til dere som trenger kart til brosjyrer, arrangementer etc.

Nå kan alle og enhver selv skrive ut Kartverkets kart og få en kartkvalitet som tilsvarer trykte og utgitte kart.
Kartet du skriver ut, får en utforming og en detaljrikdom som tilsvarer Kartverkets kjente kartserie «Norge 1:50 000».
Det får også kilometernett - som på trykte kart. Dermed kan du bruke utskriften til å sette kompasskurs og regne ut avstander.

Helt oppdatert
I tillegg er innholdet i kartet – selvfølgelig - helt oppdatert.
Kartdataene hentes rett fra Kartverkets databaser, som oppdateres ukentlig med flere tusen nye eller endrede objekter, fra nye vegtraseer og elveløp til stier, bygninger og hyttefelt.
Oppdager du mangler eller feil i kartet, kan du melde det inn til Kartverket via rettikartet.no, og kartdatabasen vil være oppdatert i løpet av en uke eller to.


"Print on demand"
Det siste året har det vært en stor omlegging i Kartverket. Høsten 2015 sluttet Kartverket å trykke papirkart, og kartlageret ble avviklet.
I stedet tilbyr Kartverket trykkeklare filer via forhandlere som skriver ut på forespørsel fra publikum («print on demand»).
I tillegg kan altså folk flest nå ta sine egne kartutskrifter direkte fra Kartverkets databaser.


Gratis kartdata
Kartdataene som inngår i Kartverkets kart, har i flere år vært gratis tilgjengelig for nedlasting for utviklere og andre interesserte.
 

Her finner du video som viser hvordan du går frem.

Her henter du kartet

12.04.2016

Behov for fosterhjem. Illustrasjonsfoto: Tine Poppe.For å dekke behovet for fosterhjem trenger Fosterhjemstjenesten i Hedmark 110 nye hjem i år. Det er spesielt behov for fosterhjem til eldre barn og ungdom, til søsken og til barn med etnisk minoritetsbakgrunn.

 

Over 11 000 barn og unge i Norge bor i fosterhjem og antallet øker fra år til år. I rekrutteringskampanjen «Har du rom for en til» leter vi etter folk med rom for en til i livet sitt. 

15.03.2016

Mot Rondane

Folldal har for tiden flere ledige stillinger å by på, både kommunale stillinger og i næringslivet.

 

Utlysningstekster: 

- Folldal kommune (innen oppvekst, helse og omsorg, lærlinger og ferievikarer) 

- Folldal Industrielektro - Annonsetekst (elektrikere)

- Daldata (systemutviklere)

Tollans Byggservise - Annonsetekst (daglig leder og tømrer)

 

17.02.2016

FysakOnsdagstrim - gågruppe

Det startes opp gågruppe hver onsdag kl 10.30 fra Folldal Frivilligsentral (fom. 20.01)

Gåturen går rundt på gangfelt og småveier i sentrum, der det er strødd og trygt for alle. Den som vil tar med staver.

 

Turen kan avsluttes på vaffelkafè inne på Frivilligsentralen.

Vel møtt og god trim!

Plakat: ONSDAGSTRIM 

 

Arr: Folldal Turlag, Folkehelse, Frivilligsentralen og LHL.

13.01.2016

FolldalsJul 2015Bladet koster kr 100,-, og kan kjøpes hos Dalholen Handel, Huset med det rare i, Joker, Monas Kvist og Kvast, Prix og Solhellinga i tillegg til på kommunens servicekontor.

 

Det er også mulig å få bladet tilsendt, men da kommer det et tillegg for porto. For bestilling: send mail til postmottak@folldal.kommune.no eller ring 62491000.

09.12.2015

skiutstyr til overs?Vi trenger brukt skiutstyr til voksne, gjerne skisko i str 42-44. Kan godt være gammelt, men brukenes.

Hvis noen har herre vinterbukser, jakker og tykke gensere, vet vi at mange vil sette pris på det. Ellers trenger vi brukte møbler av alle slag.

 

Ta kontakt med flyktningtjenesten; Gry Elisabeth Nergård (tlf. 479 76 795).

04.12.2015

FacebookFolldal kommune har opprettet en side på facebook, som har vært i bruk siden 12. august. Lik oss, spør og kommenter:-)

 

Du må ikke ha en facebook-konto for å se på siden vår; https://www.facebook.com/folldalkommune 

31.08.2015

Rydding av fangstanleggOnsdag 17.06 kl. 12.00 åpnes formidlingen av en fangstgrop i Streitlien i Folldal.  

Fangstgropa inngår i det store fangstanlegget som strekker seg over 7,5 km fra foten av Veslekringla, tvers over Grimsdalen, gjennom Streitlien og nesten fram til Lomslåtjønne. Fangstanlegget består av ca. 200 groper.

 

Det er satt opp skilt og en 3D-modell ved parkeringsplassen og eget skilt ved fangstgropa. Mellom disse skiltene er det en flott oppgruset sti på ca. 150 m.

 

Fangstgropa er tilrettelaget gjennom et prosjekt hvor Folldal kommune, Riksantikvaren, Norsk Villreinsenter, statens vegvesen og Hedmark fylkeskommune har bidratt. Mye av det fysiske arbeidet er utført av elever ved Folldal skole.

Invitasjon til åpning 

10.06.2015

Villreinsenter.no Foto A.NyaasKlima- og miljøminister Tine Sundtoft åpnet tirsdag 9. juni "Besøkssenter villrein" på Hjerkinn.

Se bilder og les mer om åpningen her: Oppdalingen - Vigga

10.06.2015

Hedmark FylkeskommuneVær aktiv ute – vinn kamera!

I anledning friluftslivets år, kan du nå vinne et Go Pro-kamera ved å sende et bilde fra din tur ute i naturen med #AktiviHedmark.

 

Hedmark fylkeskommune ønsker at flere skal være aktive i naturen. Også små turer gir store opplevelser, du må ikke nødvendigvis opp på den høyeste toppen for å drive med aktivt friluftsliv. Del et øyeblikk fra en hverdagstur merket #Aktiv i Hedmark, og vær med i konkurransen om et Go Pro-kamera!

Du kan delta i konkurransen både via Facebook og Instagram. Bildene som sendes inn, blir publisert i et galleri på Facebook.

20.05.2015

BlåleddvedFolldal kommune søkte og fikk innvilget midler til bekjempelse av blåleddved. Midlene skal først og fremst brukes til bekjempelse av blåleddved på kommunens eiendom, men også til informasjon til innbyggerne.

Blåleddved er en fremmed art som er med på svartelista i risikokategorien «svært høy risiko (SE)». Arten forekommer i store mengder på enkelte plasser i bygda. Frøene til blåleddved kan spres over store avstander ved hjelp av fugl, og er særlig invasiv i furu- og bjørkeskog.

Les mer: Bekjempelse av blåleddved i Folldal

 

18.05.2015

Kongens fortjenestmedaljeOnsdag kveld fikk Åge Kristoffersen tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin årelange innsats for kulturminnet Folldal verk og Stiftelsen Folldal Gruver. Folldal kommune gratulerer!

Ordfører Egil Eide sto for overrekkelsen av medalje og diplom, under tilstelningen på Gruvekroa.

 

 

Les mer på www.folldalsportalen.no/

15.05.2015

PassHedmark politidistrikt sin hovedoppgave er å skape trygghet for befolkningen samt forebygge og bekjempe kriminalitet. For å få bedre polititjenester i Hedmark har Politimesteren i Hedmark besluttet å endre passtjenesten i Hedmark.

 

Fra 1. juni vil det i Hedmark være mulig å levere søknad om ordinært norsk pass og nødpass ved Tynset lensmannskontor, Elverum politistasjon, Hamar politistasjon og Kongsvinger politistasjon. Ved politistasjonene Elverum og Hamar er det mulighet for å forhåndsbestille time for pass via vår nettside. Ved Kongsvinger politistasjon vil tilbudet om timebestilling være på plass før sommeren.

05.05.2015

Ida Elise_foto: Kvinnefotballmagasinet.noLes presentasjonen av Stabækspilleren og Folldals fotballkjendis Ida Elise Enget i kvinnefotballmagasinet.no

 

- for tiden i Portugal

03.03.2015

Friluftslivets årTirsdag 13. januar var dagen for offisiell åpning av Friluftslivets år og av skileikanlegget ved skolen. Omlag 100 store og små deltok på åpningen med Gjensidigestiftelsen, og varaordføreren sov ute i det fri når roen hadde senket seg over anlegget..

Vi oppfordrer alle til å bruke Friluftslivets år til å nyte av Folldals fine natur, oppdage nye steder og finne gleden i å være ute!

 

Les omtale på Folldalsportalen og Østlendingen

15.01.2015

SkileikanleggVi markerer åpning av Friluftslivets år 2015 med å åpne det nye skileikanelgget ved skolen (ved gapahuken), 13. januar kl 18. Her blir det snorklipping v/ Gjensidigestiftelsen, grilling og kaffe. Vi oppfordrer alle til å ta med ski og prøvekjøre bakken. Vel møtt!

Etter åpning og grilling blir det serierenn i hopping (flyttet fra Stormoegga for anledningen). Bli med store og små!

Mvh Folldal kommune og Idrettslaget 

05.01.2015

snøproduksjon i StormoeggaI Stormoegga produseres det nå snø som et av de første anleggene i vinter. Folldal IF investerte i nytt snøproduksjonsanlegg i fjor, og kan snart skilte med store mengder snø! Det legges først på stadion og i lysløypa, i morgen vil det bli snø i hoppbakkene. Med god dugnadshjelp i helga vil anlegget dermed være klart til bruk i løpet av et par dager!

07.11.2014

Folldal kommune har i høst bosatt seks nye innbyggere, en kvinne og fem gutter/menn. De kommer fra Eritrea og Somalia, og er i alderen 1-69 år gamle.

Vi ønsker de velkommen til Folldal!

31.10.2014

jakttid på elgI følge FUH sitt årsmøtevedtak er årets jakttid på elg f.o.m. 25 september og ut oktober. Altså er det ikke oppholdsuke som før. Dette fremgår i tildelingsbrev som er sendt til jaktrettshaverne i Folldal.

 

Følgende har skapt noe forvirring om jakttiden:

I forbindelse med innspill til rullering av forvaltningsplanen for elg, søkte FUH om jakt ut november. Søknaden ble innvilget. Dette er skrevet om i avisene.

Tillatelsen til utvidet jakttid blir stående, selv om den ikke brukes i år.

Styrets begrunnelse er at det, i senere år, kan bli forvaltningsmessige behov for å jakte elg i november.

 

Bjørnar Elgasslien (sign)  

Styreleder i Forvaltningsutvalget for hjortevilt (FUH)

17.07.2014

Folkehelse10 turkasser er satt ut på nye turmål rundt om i bygda. Bøkene er nå tatt inn for sesongen (nov. 2014), og vi vil snart trekke en heldig vinner som får en liten premie i posten.  

 

FOLKEHELSETURKASSER Beskrivelser 2014-17

 

 

26.06.2014

 

Kunngjøring av legatFølgende legater utlyses, med søknadsfrist 1. juni:     

- Bersvend Sandbakken og Pernille Sandbakken f. Krokhaugs legat.
- Legatet til Anne og Ole Olsen Dalen og sønns minne

 

Kunngjøring av legatene 

 

 

 

14.05.2014

norge.noStat og kommune går over til å kommunisere på nett med innbyggerne. Det gir en enklere hverdag for deg som innbygger, med bedre tjenester og raskere svar fra offentlig sektor. Når det offentlige sender viktig post til deg, får du varsel på SMS eller e-post om hvor du skal logge inn for å lese brevet.

Hvis du fortsatt vil ha brev på papir, må du reservere deg mot kommunikasjon på nett. Det vil bli en overgangsperiode fra juni 2014 til januar 2016 for innføring av ordningen.

Les mer på norge.no

13.02.2014

Politiet.bmpAlvdal - Folldal lensmannskontor vil fra nyttår endre felles kontordag på Alvdal til tirsdager. Åpent fra kl 10:00 - 14:00.

 

Henvendelse utenom åpningstid: Tlf. 02800 

 

Ved akutt behov for hjelp: Tlf. 112 

30.12.2013

Ingrid Sandhaugen (Foto: Kjetil Svanemyr)Ingrid Sandhaugen ble tildelt Folldalsprisen på Demensforeningens markering av Alzheimerdagen 19. oktober. Og nettopp dette engasjementet er det Ingrid får heder for:

 

Folldalsprisen 2013 tildeles Ingrid Sandhaugen for hennes fortjenestefulle, frivillige innsats til beste for bygda og samfunnet gjennom sitt engasjement for eldreomsorgen. Spesielt gjennom arbeidet med å øke livskvaliteten for personer med demens og deres pårørende.

20.09.2013

Nytt om radioMedietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å informere om overgangen fra analog til digital radio. Radioens framtid er digital. FM-nettet har begrenset plass. Stortinget har derfor vedtatt en overgang til digital radiokringkasting.

Det er planlagt slukking av FM-båndet i 2017, med unntak for mindre lokalradiostasjoner.

Les mer; Digitalradio brosjyre

 

06.03.2013

VegnavnFolldal kommune har oppnevnt driftsstyret som navnekomite. Navnekomiteen har i løpet av første halvår hatt en første gjennomgang av veger som skal navnsettes og gitt sine foreløpige forslag på vegnavn.

 

Navnekomiteen inviterer nå både privatpersoner, lag og foreninger til å komme med sine innspill. Det kan gis innspill både på veger som ikke er navnsatt  men også på veger der navneforslag foreligger. Vi vet og tror at det er mange som kjenner navn som er gode, har lokal tilknytning og er av kulturhistorisk verdi. Derfor håper vi på et bredt engasjement.

14.11.2012

Bygdebok FolldalBind I og II (slektshistorien) selges heretter til halv pris - kr 300,- pr bind. Bøkene kan kjøpes på servicekontoret – eller bestilles per tlf 62491000 – e-post: postmottak@folldal.kommune.no

 

Bind I: Slektshistorie for Folldal (Egnund, Grimsbu, sentrum) 
 

Bind II: Slektshistorie for Folldal (Sentrum, Atndalen, Dalholen)

17.10.2012

StrømbuplassenLes Dagbladet Reises omtale av Nasjonal Turistveg Rondane.

 

Les Nationens omtale av Turistveg Rondane.

 

Les Vegvesenets omtale av "Jenter på hjul" sykler Turistveg Rondane.

 

Les Østlendingens omtale av Turistvegens suksess fire år etter åpningen.

 

12.10.2012

UtsmykkingKunstnergruppen Prøvefelt har stått bak oppdraget med utsmykking av Folldal Skole og Flerbrukshus.
Prøvefelt ledes av Hanne Ågotsdatter og Mikkel Strandbygaard, og deres arbeidsfelt beveger seg oftest i grenseland mellom kunst, arkitektur og landskapsurbanisme. I Folldal har Prøvefelts prosess vært inspirert av skoleelevenes idéer, fjellandskap og dyreverden. Prøvefelt har avholdt kreative workshops på Folldal skole og flerbrukshus hvor deltakernes egne fortellinger ble tegnet og bygget i modell.

19.01.2012

Barnas turlagDet finnes utallige muligheter for å ta seg ut på tur i Folldal! Her er noen forslag:

 

Ønsker du noe organisert, kan du være med på Rusle Tusle turene til Folldal Turlag. Hver onsdag kl 1800 fra 9. mai og ut august arrangerer de Rusle Tusle turer. Følg med i kalenderen deres for oppmøtested - lavterskelturer!
Turlaget setter også ut 10 på topp-poster, og arrangerer andre fellesturer.

 

Barnas Turlag er en undergruppe av Folldal Turlag, som arrangerer turer og aktiviteter for barn i alderen 0-12 år. (Program på sidene til Turlaget)

 

Orienteringsgruppa i Folldal IF arrangerer turorientering, treningsløp og o-løp i sommerhalvåret, som du kan gjennomføre etter din egen form.. (Program på sidene til FIF) 

 

Folkehelse setter ut 10 turkasser med bøker hvor du kan skrive inn navnet ditt (fra det er bart i skogen. Turene er lavterskelmål, som alle kan nå! Trekning på bøkene etter endt sesong. Turmålkonkurranse 2011-13.

Fra Folldal Gruver er det merket 4 rundløyper fra 3-11 km - noe for enhver smak:-) Kart til å ta med seg på turen er lagt ut på gruva, kommunehuset og sporten, eller kan lastes ned her: Turkart - Turbeskrivelse

19.01.2012

Villreinpaviljongen på HjerkinnVillreinpaviljongen på Tverrfjellet på Hjerkinn er kåret til Nordens flotteste byggverk på Arkitekturmässan i Gøteborg.

 

I juryens uttalelse heter det blant annet at byggverket på en slående måte binder arkitektur og landskap sammen. Byggverket berømmes også for å legge vekt på raffinert detaljering som viser kvaliteten i naturlige byggematerialer og refererer til lokal byggeskikk.

Les mer på Regjeringens sider

02.11.2011

Nyttige lenker