Nyheter

Les mer om FIAS miljøfond på www.fias.no

FIASProffMiljøfond

 

10.04.2018

blåleddvedFolldal kommune vil sterkt anbefale at alle fjerner blåleddvedbuskene fra hagene sine.

 

Det er ennå ikke for sent med tiltak for å stoppe spredning av blåleddved denne vekstsesongen. Det du kan gjøre er:

 

- Hvis du fortsatt ønsker å ha blåleddved i hagen, må du plukke bærene før fuglene tar dem. Eller du kan klippe busken og pass på at bærene blir med. Husk da å brenne bærene eller ha de i restavfallssekken, slik at de ikke kommer på avveie.

30.08.2017

Sekk eller dunk fra FIASNå kan du velge dunk i stedet for sekk til restavfallet ditt. Tjenesten er valgfri, og koster kr. 200,- pr. år, inkl. mva. 

 

Bestill før 1. april 2016.  Les mer hos FIAS.no

 

05.02.2016

Det nye naturtypekartet for Folldal viser 38 lokaliteter av nasjonal verdi og 131 av regional verdi i kommunen.

 

Feltarbeidet i Folldal ble utført av Miljøfaglig Utredning i 2013 og er rapportert i deres rapport 2014-13. Fylkesmannen har kvalitetssikret dette materialet som nå er tilgjengelig i den nasjonale Naturbasen.

Les mer hos Fylkesmannen.no 

17.12.2015

EnergireduksjonAlvdal, Folldal, Rendalen og Tolga kommuner samarbeider om et energispareprosjekt hvor målsetningen er å redusere energiforbruket og å fase ut bruk av fyringsolje som grunnlast i kommunale formålsbygninger. For å oppnå dette inngår prosjektkommunene i disse dager en energisparekontrakt (også kalt EPC-kontrakt, EPC=Energi Performance Contracting). Kontrakten omfatter analyse av energibruk og gjennomføring av lønnsomme energitiltak i totalt 38 kommunale bygg (over 57 000 m2). Tiltakene kan omfatte alt fra etterisolering av loft til installasjon av varmepumper i byggene og nye styringssystemer.

 

Les mer: Energispareprosjekt

30.10.2015

settogskutt.no

 

Veiledning til digital føring av sett elg, sett hjort og slaktevekskjemaer finnes her; Settogskutt.no_bruksanvisning

17.09.2014

RapportSommeren 2013 ble det i samråd med Fylkesmannen i Hedmark gjennomført en kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i kommunen.

 

Firmaet Miljøfaglig Utredning AS har utført kartleggingen på oppdraget for Folldal kommune.

 

Rapport: Naturtypekartlegging_Folldal

29.04.2014

Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange. Formålet med regelverket som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag er å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier.

 

Veiledning fra Miljøverndirektoratet om regelverket for motorferdsel i utmark kan du lese her.

 

Vær oppmerksom på at i tillegg gjelder egne regler for motorferdsel i verneområder. 

 

Miljødirektoratet har utarbeidet en brosjyre som gir en kort orientering om reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag. Brosjyren finner du her

06.03.2014

Kontaktinfo - Natur og miljø

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

Enhetsleder TLU

Ole Håkon Flatøy

Tlf 91717785


Fagkonsulent

Synnøve Steien Bakken

Tlf 48883227

 

Skogbrukssjef 

Anders Jensen 

Tlf 958 42 247