Omsorg, trygd og sosiale tjenester

Omsorg

Nyheter

Ledig stillingHjemmetjenesten har ledige stillinger som sykepleier, både fast stilling og vikariat.

Folldal kommune har vedtatt en rekrutteringspakke på kr 100.000,- over to år ved fast tilsetting av sykepleiere i stillinger som er større enn 75%.

Se hele utlysningsteksten og søk elektronisk her

 

27.03.2018

Sommer 2017 på FBSSFlere beboere på Folldal bo- og servicesenter har vært ute på tur på sykkel og i rullestol.

 

Her ser vi foran fra venstre: Ruth Nyheim, Marit Dalen og Åge Larsen som har vært på tur sammen med vikarene Silje, Gina, Oda Marie, Andrea, Malin, Eline og Eva.

20.07.2017

FritidskontaktDa kan du være en person som kan bidra til at mennesker med behov for bistand, støtte og sosialt samvær får en trygg, aktiv og meningsfull fritid. Du kan bli en Fritidskontakt.
Du trenger ikke utdanning innen helse- og sosialfag. Personlig egnethet, godt humør og evne til refleksjon og samarbeid er viktige egenskaper. Omfanget på et oppdrag kan variere i timeantall, men i gjennomsnitt ligger det mellom 2 - 4 timer per uke. Det ligger også en liten godtgjøring i det å være fritidskontakt.

Om du tenker at dette kan være noe for deg så ta kontakt med Folldal kommune v/ HRO/ Hanne Ragnhild B. Brendryen.  Hanne-ragnhild.brendryen@folldal.kommune.no Tlf. 474 51 402

07.07.2017

Stolpejakt fbssStolpejakta her ved FBSS er ikke så vanskelig. Vi har et rebusløp med 13 poster. Postene er hengt opp rundt Bo- og servicesenteret og trygdeboligene. Vi  har hengt opp 4 av postene inne slik at de som ikke kommer seg ut kan også være med. Stolpejakta foregår slik; Du får utdelt et kart pluss kupong med tre muligheter. Når du kommer på postene er det tre spørsmål, et er riktig. Du fyller ut med enten 1,x,2. Leverer utfylt kupong til meg på Dagavdelingen med navn, så blir en med på trekning senere i høst.

Vi har også hengt opp en trimkasse på veien bort til Joker. Der kan vi skrive oss inn i boken som ligger opp i kassa  når vi er ute og  går oss en tur.

 

Vennlig hilsen aktivitøren Bjørg Hildonen

06.07.2017

Folldal Demensforening har i samarbeid med kjøkkenet arrangert St. Hansfest for beboere og andre. Det var et populært tiltak hvor 70 personer deltok. Serveringen besto av grillmat, is og jordbær, noe som falt i smak. Takk til Folldal Trekkspillklubb som nok en gang stilte med fin og livat musikk.

Grilling på FBSSDemensforeningen tar hånd om grillen

22.06.2017

Takk fra MOTTusen takk til alle gode hjelpere som var med å flyttet oss i MOT over i det nye bygget torsdag 11. mai-17. Med all den gode hjelpa gikk flyttinga kjempefint! Vi stortrives i nye lokaler, og gleder oss stort hver dag over flott utsikt og lyse fine lokaler som er tilpasset våre behov.

 

Vi venter fortsatt på en del inventar og møbler, men da de er på plass vil vi gjerne invitere alle som har lyst til å komme å se på hvordan vi har fått det. Da inviterer vi til åpen dag! Dette kommer det mere informasjon om seinere.

29.05.2017

MiddagstiderGod ernæringsstatus er en viktig forutsetning for et godt liv. Det gjelder selvsagt også for den eldre del av befolkningen. Mange norske sykehjem har nå lagt om måltidsrytmen sin så middag serveres på ettermiddagen.

Undersøkelser viser at man kan oppnå god helsegevinst ved at middagstidspunktet flyttes til senere på dagen enn det vi har hatt på Folldal bo- og servicesenter fram til nå.

 

21.04.2017

dinutvei_noVold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

 

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

 

Nettportalen gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Portalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

 

dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

16.02.2016

VelferdsteknologiVelferdsteknologiprosjektet i Folldal omtales på sidene til Fylkesmannen:

Les mer om dette hos Fylkesmannen i Hedmark

18.11.2015

Legevakt 116 117Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

- Du trenger ikke lenger vite hvilken legevakt du hører til. Samme hvor i landet du er, kan du ringe 116117 for å komme til legevakten. Dette er særlig nyttig hvis du er på ferie eller reise.

Les mer: Informasjon vedr 116 117 

 

01.09.2015

28. mai tok hjemmetjenesten i bruk nye trygghetsalarmer for de første testbrukerne. Det er fem brukere som får prøve ut de nye alarmene. Testperioden vil gå utover sommeren. De nye alarmene vil sikre oss enklere kommunikasjon mellom brukere og de ansatte i hjemmetjenesten. I løpet av høsten vil alle brukere med trygghetsalarmer ha mottatt nye digitale alarmer. Etter hvert vil flere elementer i prosjektet innfases, og vil i løpet av 2016 omfatte hele kommunens omsorgstjeneste.

 

15.06.2015

telefonFolldal kommune har gått over til nytt telefonsystem.  Hovednummeret er som før 62491000 og går til kommunens sentralbord.  Der vil du bli satt over til enhetene som før.

Ønsker du å ringe direkte til en ansatt, søk i kontaktregisteret.

 

Folldal legekontor:  62491100 for timebestilling og resepter kl  08.30-11.30

 

For legevakt:  

kl 08.00-15.30: 48948826

kl 15.30-08.00 og på helgedager: 62482211

 

Medisinsk  nødtelefon:  113 

 

Folldal Bo- og servicesenter:

 Langtidsavdeling:   47973558                                

 Kortidsavdeling:     47486088

 Skjermet avdeling: 47485181

 Hjemmetjenesten:  kl 07.30-22.30: 41424532,  kl 22.30-07.30: 41424545

 MOT:                       kl 08.00-15.30: 40427026,  kl 15.30-08.00: 99080644

 Kjøkken:                 47485170

 

 Avdelingsleder institusjon: 90940279

 Avdelingsleder hjemmetjenesten: 48951917

 Avdelingsleder MOT: 40427026

 Avdelingsleder kjøkken: 47484405

 

13.04.2015

VelferdsteknologiKommunestyret vedtok i budsjett for 2015 en investeringsramme for et velferdsteknologiprosjekt. Prosjektet har som mål å utvikle og ta i bruk ny teknologi for å videreutvikle kommunens omsorgstjenester.

 

Mer informasjon om prosjektet finner du her

 

17.02.2015

Alarmtelefonen_jpgAlarmtelefonen for Barn og Unge (116 111) er en gratis nødtelefon for barn og unge. Der møter du voksne mennesker som forstår hvordan du har det, og som bryr seg om at du får det bedre.

 

Nødtelefonen er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet. Les mer: www.116111.no

16.07.2014

fosterbarnIkke alle barn kan bo hjemme. Over 10 000 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag. 9 av 10 barn som ikke kan bo hjemme hos foreldrene sine bor i fosterhjem. I Hedmark trenger vi 80 nye fosterhjem i år. Vil du bety en forskjell i et barns liv?

 

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

06.06.2014

FylkesmannenNy vergemålslov trer i kraft 1. juli. Dette innebærer både nytt regelverk og ny organisering. De oppgavene som dagens kommunale overformynderier har, blir overført til landets 18 fylkesmenn. Fylkesmannen i Hedmark blir ny førsteinstans for alle vergemål i Hedmark.

08.05.2013

Kontaktinfo Omsorg..

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

Enhetsleder HRO

Else Laila Tuveng 

Tlf. 47484393

 

Avd.leder Hjemmetjenesten

Vakant - kontakt enhetsleder

 


Avd.leder Institusjon
Aud Torhild Lohn
Tlf  90940279

 

Avd.leder MOT

(Miljø- og oppfølgingstjenesten)

Anne-Lise Berger

Tlf 40427026

 

Avd.leder kjøkken og vaskeri

Åshild Bøe

Tlf: 47484405

 

Enhetsleder NAV

Brit Kværness 

Tlf 5555 3333