Omsorg, trygd og sosiale tjenester

Omsorg

Nyheter

MiddagstiderGod ernæringsstatus er en viktig forutsetning for et godt liv. Det gjelder selvsagt også for den eldre del av befolkningen. Mange norske sykehjem har nå lagt om måltidsrytmen sin så middag serveres på ettermiddagen.

Undersøkelser viser at man kan oppnå god helsegevinst ved at middagstidspunktet flyttes til senere på dagen enn det vi har hatt på Folldal bo- og servicesenter fram til nå.

 

21.04.2017

Glatte vegerVi har i vinter hatt mange tilfeller av vanskelige kjøreforhold hos flere av våre brukere i hjemmetjenesten. Vi oppfordrer til at man sørger for å holde gardsplasser og private sideveger forsvarlig strødd/farbare for at vi skal kunne få utført våre tjenester.

 

Hjemmetjenesten 

02.02.2017

IMG_1002 Dugnad i Sansehagen_2Folldal Demensforening har hvert år dugnad to/tre ganger om våren og ordner sansehagen med beplantning sammen med brukerne.

 

Demensforeningen har også sangkvelder en gang pr måned, de synger da på avdelingene sammen med brukerne.

Dette er en fin og trivelig aktivitet for brukerne, som er så heldig at Ingrid Sandhaugen har fått med seg mange sangere og Åse Engvoll som stiller opp med trekkspill, alle sammen frivillige.

01.06.2016

dinutvei_noVold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

 

dinutvei.no er en nasjonal nettportal som gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

 

Nettportalen gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Portalen er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

 

dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

16.02.2016

En årlig juletradisjon med julemiddag for beboere med familie på Folldal bo- og servicesenter.

Enhetsleder Else Laila Tuveng ønsker velkommen
Aud Torhild hjelper til med serveringen
Tradisjonell julemiddag på menyen
Julemiddag på FBSS
Takk til kokker og servitører
Ordfører Hilde F. Tveråen takker for maten
Jon Olav spiller til julesangene
Julemiddag på FBSS

VelferdsteknologiVelferdsteknologiprosjektet i Folldal omtales på sidene til Fylkesmannen:

Les mer om dette hos Fylkesmannen i Hedmark

18.11.2015

Nasjonalforeningen

Dette er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen for Folkehelse, Folldal Demensforening, Folldal Helselag, Folldal Frivilligsentral og Folldal Kommune.

Vi har kurs på Folldal Bo- og Servicesenter onsdag 6. og 13. oktober kl.17:00-20:00. Mere info og påmelding hos Folldal Frivilligsentral Tlf: 62490350/ 95419004 eller mail: post@folldal.frivilligsentral.no (påmeldingsfrist 22.09) Kurset er gratis og du binder deg ikke til noe ved å delta. Du får god opplæring og god oppfølging i ettertid om du ønsker å bli aktivitetsvenn!

Bli frivillig aktivitetsvenn og vær med å gi en med demens flere gode dager og gode opplevelser!

21.09.2015

Legevakt 116 117Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

- Du trenger ikke lenger vite hvilken legevakt du hører til. Samme hvor i landet du er, kan du ringe 116117 for å komme til legevakten. Dette er særlig nyttig hvis du er på ferie eller reise.

Les mer: Informasjon vedr 116 117 

 

01.09.2015

28. mai tok hjemmetjenesten i bruk nye trygghetsalarmer for de første testbrukerne. Det er fem brukere som får prøve ut de nye alarmene. Testperioden vil gå utover sommeren. De nye alarmene vil sikre oss enklere kommunikasjon mellom brukere og de ansatte i hjemmetjenesten. I løpet av høsten vil alle brukere med trygghetsalarmer ha mottatt nye digitale alarmer. Etter hvert vil flere elementer i prosjektet innfases, og vil i løpet av 2016 omfatte hele kommunens omsorgstjeneste.

 

15.06.2015

telefonFolldal kommune har gått over til nytt telefonsystem.  Hovednummeret er som før 62491000 og går til kommunens sentralbord.  Der vil du bli satt over til enhetene som før.

Ønsker du å ringe direkte til en ansatt, søk i kontaktregisteret.

 

Folldal legekontor:  62491100 for timebestilling og resepter kl  08.30-11.30

 

For legevakt:  

kl 08.00-15.30: 48948826

kl 15.30-08.00 og på helgedager: 62482211

 

Medisinsk  nødtelefon:  113 

 

Folldal Bo- og servicesenter:

 Langtidsavdeling:   47973558                                

 Kortidsavdeling:     47486088

 Skjermet avdeling: 47485181

 Hjemmetjenesten:  kl 07.30-22.30: 41424532,  kl 22.30-07.30: 41424545

 MOT:                       kl 08.00-15.30: 40427026,  kl 15.30-08.00: 99080644

 Kjøkken:                 47485170

 

 Avdelingsleder institusjon: 90940279

 Avdelingsleder hjemmetjenesten: 48951917

 Avdelingsleder MOT: 40427026

 Avdelingsleder kjøkken: 47484405

 

13.04.2015

SamtalerEr du pårørende til en person med demens? 

Nasjonalforeningen for folkehelsen v/Demensforeningen i Folldal vil i samarbeid med Folldal kommune invitere deg til å delta i samtalegruppe med undervisning. Dette er et gratis tilbud som går over fem kvelder.

10.04.2015

VelferdsteknologiKommunestyret vedtok i budsjett for 2015 en investeringsramme for et velferdsteknologiprosjekt. Prosjektet har som mål å utvikle og ta i bruk ny teknologi for å videreutvikle kommunens omsorgstjenester.

 

Mer informasjon om prosjektet finner du her

 

17.02.2015

BrukerundersøkelseFolldal kommune har gjennomført brukerundersøkelser i barnehagen og i hjemmetjenesten. Brukerundersøkelsen måler hvor tilfreds brukeren er og som et grunnlag for å utvikle tjenestene videre.

 

Resultatene kan du se her;

- Brukerundersøkelse Folldal barnehage 

- Brukerundersøkelse Hjemmetjenesten

22.10.2014

Alarmtelefonen_jpgAlarmtelefonen for Barn og Unge (116 111) er en gratis nødtelefon for barn og unge. Der møter du voksne mennesker som forstår hvordan du har det, og som bryr seg om at du får det bedre.

 

Nødtelefonen er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet. Les mer: www.116111.no

16.07.2014

fosterbarnIkke alle barn kan bo hjemme. Over 10 000 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag. 9 av 10 barn som ikke kan bo hjemme hos foreldrene sine bor i fosterhjem. I Hedmark trenger vi 80 nye fosterhjem i år. Vil du bety en forskjell i et barns liv?

 

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

06.06.2014

Utsmykking Blæsterdalen på FBSSDet har lenge vært planlagt utbygging av flere sykehjemsplasser på Folldal bo- og servicesenter. Før man gikk ut med anbud på byggingen ønsket man en kvalitetssikring i forhold til behovet for flere sykehjemsplasser. Firmaet Rune Devold AS ble engasjert til å ta en gjennomgang av kommunens omsorgstjenester, og å komme med en tilråding overfor kommunen.

 

Devolds tilråding er tydelig på at kommunen ikke bør bygge ut eksisterende sykehjem med flere plasser, men derimot bygge nye og mer fleksible omsorgsboliger med mulighet for heldøgns omsorg. Dette gir oss også bedre mulighet for å ta i bruk moderne velferdsteknologi.  

 

Prosjektgruppa for utbygging av Folldal bo- og servicesenter hadde møte den 05.11.13 og kom fram til en anbefaling overfor styringsgruppa (formannskapet) om at man nå går bort fra planlagt utbygging ved Folldal bo- og servicesenter. Prosjektgruppa tilrår at man jobber videre med anbefalinger gitt i rapporten fra Rune Devold AS.

 

Egil Eide

08.11.2013

FylkesmannenNy vergemålslov trer i kraft 1. juli. Dette innebærer både nytt regelverk og ny organisering. De oppgavene som dagens kommunale overformynderier har, blir overført til landets 18 fylkesmenn. Fylkesmannen i Hedmark blir ny førsteinstans for alle vergemål i Hedmark.

08.05.2013

Pasient- og brukerombudetPasient- og brukerombudet (POBO) skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på  tjenestetilbudene. 

 

Ombudet kan gi råd og veiledning, informere om rettigheter, bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klager, være konfliktløser og bistå i forbindelse med søknad om erstatning.   

(Trykk overskriften for les mer..) 

05.03.2012

Kontaktinfo Omsorg..

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

Enhetsleder HRO

Else Laila Tuveng 

Tlf. 47484393

 

Avd.leder Hjemmetjenesten

Marika Kirka

Tlf 48951917


Avd.leder Institusjon
Aud Torhild Lohn
Tlf  90940279

 

Avd.leder MOT

(Miljø- og oppfølgingstjenesten)

Anne-Lise Berger

Tlf 40427026

 

Avd.leder kjøkken og vaskeri

Åshild Bøe

Tlf: 47484405

 

Enhetsleder NAV

Camilla Svendsen  

Tlf 5555 3333