Planer

 

PLANER UNDER ARBEID 

 

Revidering av kommuneplanens arealdel 2018-2028

 

     

                  

 VEDTATTE PLANER                

 

ENHET PLAN
TLU

- Arealplan kart 

- Planbeskrivelse 

Vedlegg 

Oppvekst
Service og kultur

 

HRO
NAV

 

- Infoark Rus - kortversjon av planen

 

 

Økonomi Se under Styringsdokument- og rapporter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Les mer om Areal- og reguleringsplaner her - eller gå direkte til Planregisteret
Nyheter

planerKommunestyret har i sak nr. 16/17 vedtatt endring av reguleringsplan R12.

 

Vedtaket kan i hht. plan- og bygningslovens §§ 1-9 påklages. Evt. klage skal framsettes skriftlig og rettes til kommunen. Frist for klage er tre uker etter kunngjøring.

Samlet saksfremstilling 

 

26.05.2017

SeterområdeKommunestyret vedtok 10.12.2015 kommunedelplan for seterområdene i Folldal kommune. Plana inneholder en omfattende faktadel, mål, tiltak og endel retningslinjer for behandling av søknader innenfor seterområdene etter blant annet plan- og bygningsloven.   

 

Hele plana kan du lese her

15.12.2015

Egil Eide og Klaas Van OmmerenKommunestyret vedtok strategisk næringsplan på sitt siste møte i denne perioden, torsdag 17.09. Næringskonsulent Klaas van Ommeren var også til stede, og orienterte kommunestyret om planen.

 

- Strategisk Næringsplan 2015-2020 

vedlegg 

 

18.09.2015

planerFolldal kommunestyre har den 18.06.14 egengodkjent endring av reguleringsplan for Streitlien Hyttefelt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven.

 

Endringen omfatter bl.a. regulering av veg fram til hver enkelt hytte, flytting av enkelte tomter samt etablering av noen nye tomter.

 

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Klage må være sendt Folldal kommune, 2580 Folldal innen 01.08.2014

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må sendes Folldal kommune innen 3 år etter denne kunngjøring (jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3).

10.07.2014

Kontaktinfo politikk

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

Ordfører

Hilde Frankmo Tveråen  

Tlf: 908 38 059

 

Utvalg og nemnder: 

 

Søk etter medlemmer
og utvalg her

- velg person eller enhet.