Politikk og demokrati

På disse sidene finner du sakspapirer og møteprotokoller til de politiske hovedutvalgene i Folldal kommune:

rod-gronn-politikk 

Sakspapirer til møter i   Møteprotokoller fra 
Kommunestyret  Kommunestyret 
Formannskapet Formannskapet
Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget
Kontrollutvalget Kontrollutvalget

 

Aktuelle politiske saker og møteprotokoller finner du også nedenfor:

Nyheter

MøteromSakliste; egenandel hos fastlønnet fysioterapeut, forskrift om tildeling av langstidsopphold og helse- og omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig

Møteinnkalling 

 

26.05.2017

innsjøSaker til behandling er blant annet; søknad om oppføring av tilbygg på fritidsboligen på GID 139/95 - dispensasjonsbehandling etter plan-og bygningslov, tv-aksjonen 2017 - Unicef, prosjekt for skadefelling av rovvilt for kommunene i Nord-Østerdal, revidering av kommuneplanens arealdel 2017 - fastsettelse av planprogram, årsmelding og regnskap for Folldal kommune - 2016

Sakspapirer formannskapet 31.05.2017

Vedlegg formannskapet 31.05.2017 - planarbeid

Vedlegg formannskapet 31.05.2017 - årsmelding 2016

Vedlegg formannskapet 31.05.2017 - årsregnskap 2016 med noter

Vedlegg formannskapet 31.05.2017 - andre vedlegg årsmelding og regnskap 2016

Andre vedlegg formannskapet 31.05.2017

Delegerte vedtak formannskapet 31.05.2017

26.05.2017

Maiblomst red pix_2Saker til behandling var; tilstandsrapport for skolen i Folldal, endelig behandling av kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Folldal, retningslinjer for behandling av saker etter jordloven og konsesjonsloven, endring av reguleringsplan R12, fremtidig struktur i Sykehus Innlandet HF - høring idefaserapport

Protokoll kommunestyret 11.05.2017

15.05.2017

Maiblomst red pix_2Saker til behandling er; tilstandsrapport for skolen i Folldal, endelig behandling av kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Folldal, retningslinjer for behandling av saker etter jordloven og konsesjonsloven, endring av reguleringsplan R12, fremtidig struktur i Sykehus Innlandet HF - høring idefaserapport

Sakspapirer kommunestyret 11.05.2017

Vedlegg kommunestyret 11.05.2017 - tilstandsrapport for skolen i Folldal

Vedlegg kommunestyret 11.05.2017 - endring av reguleringsplan R12

Vedlegg andre saker kommunestyret 11.05.2017

Referatsaker kommunestyret 11.05.2017

05.05.2017

BudsjettSaker til behandling var blant annet: søknad om økonomisk støtte til utgivelse av bok, søknad om midler fra fond til vegetasjonskartlegging av beiteområde, budsjettjustering investeringer, Folldal kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, sti- og løypeplan, søknad om dispensasjon for riving av fritidsbebyggelse og oppføring av ny hytte på GID 230/1/52

Protokoll formannskapet 22.11.2016

24.11.2016

Hilde Frankmo Tveråen_ny ordførerHilde Frankmo Tveråen ble i konstituerende kommunestyre valgt som ny ordfører, og Brit Kværness varaordfører for perioden 2015-2019.

 

Formannskapet består av 7 medlemmer:

Fra AP: Hilde Frankmo Tveråen, Stian Tørhaug

Fra SP/Rødt: Jon Olav Ryen, Egil Eide, Eva Stuedal

Fra Samlingslista: Brit Kværness, Øyvind Øien

 

Samtidig ble det også vedtatt å erstatte utvalgsmodellen med komitemodell. Les mer

02.10.2015

Arbeiderpartiet og Samlingslista har blitt enige om å inngå et valgteknisk samarbeid, der Hilde F. Tveråen (AP) blir ordfører og Brit Kværness (SL) blir varaordfører. Valgnemnda jobber videre for å fordele øvrige posisjoner.

 

Les omtale:

- Østlendingen

- Arbeidets Rett

- Folldalsportalen

22.09.2015

Det var bra valgdeltakelse i Folldal i år, hele 75,3% avla stemmer!

 

Senterpartiet: 7 mandat 38%
Arbeiderpartiet: 5 mandat 30%
Samlingslista: 4 mandat 24,2%
Rødt: 1 mandat 4,4%
SV: 0 mandat 3,3%
Blanke: 0,9%

 

De 17 representantene til kommunestyret blir som følger:
- Resultat kommunevalg Folldal 

- Stemmetillegg og personstemmer

 

Resultatene fra fylkesvalget kan du se her.

15.09.2015

Valg 2015Til politiske partier og andre som stiller liste ved
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Listeforslaget må ha kommet frem til kommunen/fylkeskommunen kl. 12 (dagtid) den 31. mars 2015. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. For nærmere opplysninger, se www.valg.no eller ta kontakt med kommunen/fylkeskommunen.
Les mer på kommunens infoside om valget.

23.02.2015

Ordførere i Nord-Østerdal

Det var under regionrådsmøte i går at de seks ordførerne i Nord-Østerdal offisielt ble utnevnt til ambassadører for fosterhjemsarbeid. Det var engasjerte og interesserte ordførere som ble utnevnt.
- Dette er et viktig arbeid som vi ønsker og håper å kunne bidra positivt i forhold til, uttalte Tynset kommunes Ordfører Bersvend Salbu på vegne av alle.

Les mer 

07.11.2014

 

minsak.no/folldalI dag har Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) åpnet en egen nettportal for innbyggerinitiativ slik den er omtalt i § 39a i kommuneloven. Nettportalen vil gjøre det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerinitiativ elektronisk. Gjennom nettportalen kan de foreslå saker i den kommunen de bor i og samtidig samle underskrifter til støtte for saken. Med tilstrekkelig antall underskrifter har forslagsstilleren krav på å få saken behandlet i kommunestyret i kommunen eller i fylkestinget i fylkeskommunen. Når  forslagstilleren har samlet inn tilstrekkelig med underskrifter vil han eller hun kunne sende listen som e-post til kommunens postmottak.

Nettadressen vil bli minsak.no/folldal

 

31.01.2013

KlifDen 23. januar 2012 hadde Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) lagt til rette for et møte om status for tiltak og planer knyttet til forurensningssituasjonen i Folla. Formannskapet i Folldal kommune samt rådmann og saksbehandler møtte her representanter for forurensingseier; Nærings- og handelsdepartementet og representanter for departementets utførende etat; Direktoratet for mineralforvaltning (Dirmin).

- Kort referat fra møte med Klif

25.01.2012

Avsluttede utvalg

Forvaltningsstyret 

- Protokoller
- Sakspapirer

 

Driftsstyret 

- Protokoller 

- Sakspapirer

Kontaktinfo politikk

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

Ordfører

Hilde Frankmo Tveråen  

Tlf: 908 38 059

 

Utvalg og nemnder: 

 

Søk etter medlemmer
og utvalg her

- velg person eller enhet.