Lokale forskrifter

Lokale forskrifter er hentet fra Lovdata

 

 

2017  

FOR-2017-06-15-1094

Forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, vurderingsmomenter og vurderingslister m.m.,..


FOR-2017-04-20-506

 

Forskrift om utvida jakttid for bever, Folldal kommune, Hedmark


FOR-2017-01-13-156

 

Fastsetting av endringer i inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, Hedmark og Oppland


 

2014  

FOR-2014-04-10-562

Forskrift om ferdsel med motorfartøy, Folldal kommune, Hedmark


 

2012  

FOR-2012-05-24-657

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner, Hedmark


 

2009  

FOR-2009-12-10-1781

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Folldal kommune, Hedmark


FOR-2009-03-12-314

 

Forskrift om beite for husdyr, Folldal kommune, Hedmark


 

2007 

FOR-2007-05-10-534

Forskrift etter hundeloven, Folldal kommune, Hedmark


 

2006 

FOR-2006-06-29-1480

Forskrift for husholdningsavfall og slam, Rendalen og Folldal kommuner, Hedmark


 

2003  

FOR-2003-12-11-1852

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Folldal kommune, Hedmark


FOR-2003-10-24-1272

 

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 7, fredning av Myldingi naturreservat, Folldal og Sør-Fron kommuner, Hedmark og Oppland


FOR-2003-10-24-1269

 

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 4, vern av Dørålen landskapsvernområde, Dovre og Folldal kommuner, Oppland og Hedmark


FOR-2003-10-24-1268

 

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 3, vern av Grimsdalen landskapsvernområde, Dovre og Folldal kommuner, Oppland og Hedmark


FOR-2003-10-24-1267

 

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 2, vern av Dovre nasjonalpark, Dovre og Folldal kommuner, Oppland og Hedmark


FOR-2003-10-24-1266

 

Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 1, vern av Rondane Nasjonalpark, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Folldal og Stor-Elvdal kommuner, Oppland og Hedmark


 

2002  

FOR-2002-05-03-429

Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 2, vern av Knutshø landskapsvernområde, Oppdal, Tynset, Folldal og Dovre kommuner, Sør-Trøndelag, Hedmark og Oppland


 

2001  

FOR-2001-12-07-1436

Forskrift om verneplan for myr i Hedmark fylke, vedlegg 10, fredning av Atnsjømyrene naturreservat, Stor-Elvdal, Folldal og Sør-Fron kommuner, Hedmark og Oppland


FOR-2001-11-30-1363

 

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åmot, Engerdal, Tolga, Tynset og Folldal kommuner, Hedmark


FOR-2001-01-23-56

 

Forskrift om politivedtekt, Folldal kommune, Hedmark


 

1993  

FOR-1993-05-01-392

Forskrift for fiske, Folldal kommune, Hedmark


 

1989  

FOR-1989-12-22-1389

Forskrift om fredning for Frekmyr naturreservat, Folldal kommune, Hedmark


 

FOR-1989-12-22-1388

Forskrift om fredning for Grimsmoen naturreservat, Folldal kommune, Hedmark


 

FOR-1989-12-22-1387

Forskrift om fredning for Svarthaugan naturreservat, Folldal kommune, Hedmark


 

FOR-1989-12-22-1386

Forskrift om fredning for Bjørndalen naturreservat, Folldal kommune, Hedmark


 

FOR-1989-12-22-1385

Forskrift om fredning for Einunndalsranden naturreservat, Folldal kommune, Hedmark


 

FOR-1989-12-22-1384

Forskrift om fredning for Flåman naturreservat, Folldal, Dovre og Oppdal kommuner, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag


 

 

1988 

FOR-1988-12-23-1110

Godkjenning av våpen og flagg, Folldal kommune, Hedmark


 

 

1986  

FOR-1986-04-04-882

Kommunegrensen Folldal og Sel kommuner, samtidig del av grensen mellom Hedmark og Oppland


 

 

1984  

FOR-1984-02-10-462 Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Folldal kommune, Hedmark


 

 

1981 

FOR-1981-12-18-4720

Forskrift om fredning for Meløyfloen naturreservat, Folldal kommune, Hedmark


 

 

1978  

FOR-1978-01-20-6

Forskrift om grensefastsettelse, Folldal kommune, Hedmark, Dovre kommune, Oppland


 

 

1973  

FOR-1973-10-26-3

Forskrift om fastsetting av kommunegrense, Folldal, Hedmark og Oppdal kommuner, Sør-Trøndelag


 

 

1972  

FOR-1972-12-15-10

Forskrift om grensefastsettelse, Folldal og Alvdal kommuner, Hedmark


 

 

1971  

FOR-1971-07-09-10

Forskrift om regulering av kommunegrenser, Sel, Fron og Folldal kommuner, Hedmark