Lokale forskrifter

 1. FOR-2017-06-15-1094 Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester i institusjon, Folldal.
 2. FOR-2012-05-24-657 Forskrift om utslipp av sanitærvann. Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Alvdal, Folldal, Tynset, Os og Tolga kommuner, Hedmark | Bolighus, hytter og lignende. Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Alvdal, Folldal, Tynset, Os og Tolga kommuner, Hedmark (2012-05-24)
 1. FOR-2009-12-10-1781 Forskrift om oppmålingsfrister, Folldal. Unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Folldal kommune, Hedmark Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Folldal kommune, Hedmark (2009-12-10)
 1. FOR-2009-03-12-314 Forskrift om beite for husdyr, Folldal. Beite for husdyr, Folldal kommune, Hedmark Forskrift om beite for husdyr, Folldal kommune, Hedmark (2009-03-12)
 1. FOR-2007-05-10-534 Forskrift om hundehold, Folldal. Hundeloven, Folldal kommune, Hedmark. Forskrift etter hundeloven, Folldal kommune, Hedmark. (2007-05-10)
 1. FOR-2006-06-29-1480 Forskrift om husholdningsavfall, Rendalen, Folldal. Husholdningsavfall og slam, Rendalen og Folldal kommuner, Hedmark. Forskrift for husholdningsavfall og slam, Rendalen og Folldal kommuner, Hedmark. (2006-06-29)
 1. FOR-2003-12-11-1852 Forskrift om VA-gebyrer, Folldal. Vann- og avløpsgebyrer, Folldal kommune, Hedmark. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Folldal kommune, Hedmark. (2003-12-11)
 1. FOR-2003-10-24-1266 Forskrift om vern av Rondane nasjonalpark. Rondane Nasjonalpark, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Folldal og Stor-Elvdal kommuner, Oppland og Hedmark. Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 1, vern av Rondane Nasjonalpark, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Folldal og Stor-Elvdal kommuner, Oppland og Hedmark. (2003-10-24)
 1. FOR-2003-10-24-1267 Forskrift om vern av Dovre nasjonalpark. Dovre nasjonalpark, Dovre og Folldal kommuner, Oppland og Hedmark. Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 2, vern av Dovre nasjonalpark, Dovre og Folldal kommuner, Oppland og Hedmark. (2003-10-24)
 1. FOR-2003-10-24-1268 Forskrift om Grimsdalen landskapsvernområde. Grimsdalen landskapsvernområde, Dovre og Folldal kommuner, Oppland og Hedmark. Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 3, vern av Grimsdalen landskapsvernområde, Dovre og Folldal kommuner, Oppland og Hedmark. (2003-10-24)
 1. FOR-2003-10-24-1269 Forskrift om Dørålen landskapsvernområde. Dørålen landskapsvernområde, Dovre og Folldal kommuner, Oppland og Hedmark. Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 4, vern av Dørålen landskapsvernområde, Dovre og Folldal kommuner, Oppland og Hedmark. (2003-10-24)
 1. FOR-2003-10-24-1272 Forskrift om Myldingi naturreservat. Myldingi naturreservat, Folldal og Sør-Fron kommuner, Hedmark og Oppland. Forskrift om verneplan for Rondane, vedlegg 7, fredning av Myldingi naturreservat, Folldal og Sør-Fron kommuner, Hedmark og Oppland. (2003-10-24)
 1. FOR-2002-05-03-429 Forskrift om Knutshø landskapsvernområde. Knutshø landskapsvernområde, Oppdal, Tynset, Folldal og Dovre kommuner, Sør-Trøndelag, Hedmark og Oppland. Forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 2, vern av Knutshø landskapsvernområde, Oppdal, Tynset, Folldal og Dovre kommuner, Sør-Trøndelag, Hedmark og Oppland. (2002-05-03)
 1. FOR-2001-12-07-1436 Forskrift om Atnsjømyrene naturreservat. Atnsjømyrene naturreservat, Stor-Elvdal, Folldal og Sør-Fron kommuner, Hedmark og Oppland. Forskrift om verneplan for myr i Hedmark fylke, vedlegg 10, fredning av Atnsjømyrene naturreservat, Stor-Elvdal, Folldal og Sør-Fron kommuner, Hedmark og Oppland. (2001-12-07)
 1. FOR-2001-11-30-1363 Forskrift om storviltjakt, Hedmark. Adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Tolga, Tynset, Folldal og Os kommuner, Hedmark. Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Tolga, Tynset, Folldal og Os kommuner, Hedmark. (2001-11-30)
 1. FOR-2001-01-23-56 Forskrift om politivedtekt, Folldal. Politivedtekt, Folldal kommune, Hedmark. Forskrift om politivedtekt, Folldal kommune, Hedmark. (2001-01-23)
 1. FOR-1993-05-01-392 Forskrift for fiske, Folldal. Fiske, Folldal kommune, Hedmark Forskrift for fiske, Folldal kommune, Hedmark (1993-05-01)
 1. FOR-1989-12-22-1384 Forskrift om Flåman naturreservat. Flåman naturreservat, Folldal, Dovre og Oppdal kommuner, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag. Forskrift om fredning for Flåman naturreservat, Folldal, Dovre og Oppdal kommuner, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag. (1989-12-22)
 1. FOR-1989-12-22-1385 Forskrift om naturreservat, Folldal. Einunndalsranden naturreservat, Folldal kommune, Hedmark. Forskrift om fredning for Einunndalsranden naturreservat, Folldal kommune, Hedmark. (1989-12-22)
 1. FOR-1989-12-22-1386 Forskrift om naturreservat, Folldal. Bjørndalen naturreservat, Folldal kommune, Hedmark. Forskrift om fredning for Bjørndalen naturreservat, Folldal kommune, Hedmark. (1989-12-22)
 1. FOR-1989-12-22-1387 Forskrift om naturreservat, Folldal. Svarthaugan naturreservat, Folldal kommune, Hedmark. Forskrift om fredning for Svarthaugan naturreservat, Folldal kommune, Hedmark. (1989-12-22)
 1. FOR-1989-12-22-1388 Forskrift om naturreservat, Folldal. Grimsmoen naturreservat, Folldal kommune, Hedmark. Forskrift om fredning for Grimsmoen naturreservat, Folldal kommune, Hedmark. (1989-12-22)
 1. FOR-1989-12-22-1389 Forskrift om naturreservat, Folldal. Frekmyr naturreservat, Folldal kommune, Hedmark. Forskrift om fredning for Frekmyr naturreservat, Folldal kommune, Hedmark. (1989-12-22)
 1. FOR-1988-12-23-1110 Godkjenning av våpen og flagg, Folldal. Godkjenning av våpen og flagg, Folldal kommune, Hedmark. Godkjenning av våpen og flagg, Folldal kommune, Hedmark. (1988-12-23)
 1. FOR-1986-04-04-882 Kommunegrensen Folldal og Sel mv. Kommunegrensen Folldal og Sel kommuner, samtidig del av grensen mellom Hedmark og Oppland. Kommunegrensen Folldal og Sel kommuner, samtidig del av grensen mellom Hedmark og Oppland. (1986-04-04)
 1. FOR-1984-02-10-462 Forskrift til § 7 i brannloven, Folldal. Brannloven, Folldal kommune, Hedmark. Forskrift om vedtekt til § 7 i brannloven, Folldal kommune, Hedmark. (1984-02-10)
 1. FOR-1981-12-18-4720 Forskrift om naturreservat, Folldal. Meløyfloen naturreservat, Folldal kommune, Hedmark. Forskrift om fredning for Meløyfloen naturreservat, Folldal kommune, Hedmark. (1981-12-18)
 1. FOR-1978-01-20-6 Forskrift om grensefastsettelse, Folldal m.fl. Grensefastsettelse, Folldal kommune, Hedmark, Dovre kommune, Oppland. Forskrift om grensefastsettelse, Folldal kommune, Hedmark, Dovre kommune, Oppland. (1978-01-20)
 1. FOR-1973-10-26-3 Forskrift om kommunegrense, Folldal m.fl. Fastsetting av kommunegrense, Folldal, Hedmark og Oppdal kommuner, Sør-Trøndelag. Forskrift om fastsetting av kommunegrense, Folldal, Hedmark og Oppdal kommuner, Sør-Trøndelag. (1973-10-26)
 1. FOR-1972-12-15-10 Forskrift om grensefastsettelse, Folldal m.fl. Grensefastsettelse, Folldal og Alvdal kommuner, Hedmark. Forskrift om grensefastsettelse, Folldal og Alvdal kommuner, Hedmark. (1972-12-15)
 1. FOR-1971-07-09-10 Forskrift om reg. av kommunegrenser, Sel m.fl. Regulering av kommunegrenser, Sel, Fron og Folldal kommuner, Hedmark. Forskrift om regulering av kommunegrenser, Sel, Fron og Folldal kommuner, Hedmark. (1971-07-09)
 1. FOR-1969-02-07-1 Forskrift om grenseregulering, Dovre m.fl. Grenseregulering, Dovre og Folldal kommuner, Oppland. Forskrift om grenseregulering, Dovre og Folldal kommuner, Oppland. (1969-02-07)
 1. FOR-0000-00-00-84 Vedtekter til bygningsloven, Folldal. Bygningsloven for Folldal kommune. Vedtekter til bygningsloven for Folldal kommune. (0000-00-00)
 2. Forskrift om ferdsel med motorfartøy, Folldal kommune

 3. Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper, Folldal kommune

   

 

Publisert av: Åse N. Brendryen
15.08.2013